ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2022 14:00 7oC (44.6oF) 65%
NNE (0200)
3b (10kt)
19/01/2022 13:00 8oC (46.4oF) 56%
NNE (0300)
4b (11kt)
19/01/2022 12:00 7oC (44.6oF) 65%
NNE (0200)
4b (11kt)
19/01/2022 11:00 8oC (46.4oF) 56%
N (0100)
4b (11kt)
19/01/2022 10:00 9oC (48.2oF) 53%
NNE (0300)
4b (12kt)
19/01/2022 09:00 9oC (48.2oF) 53%
NNE (0200)
4b (13kt)
19/01/2022 08:00 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0300)
4b (12kt)
18/01/2022 12:00 13oC (55.4oF) 50%
N (3500)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
18/01/2022 11:00 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
18/01/2022 10:00 14oC (57.2oF) 58%
NNW (3400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
18/01/2022 09:00 14oC (57.2oF) 62%
N (3500)
5b (19kt)
18/01/2022 08:00 13oC (55.4oF) 76%
N (3600)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours