ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 11:00 15oC (59.0oF) 76%
SW (2200)
3b (7kt)
04/12/2021 10:00 15oC (59.0oF) 71%
S (1900)
2b (5kt)
04/12/2021 09:00 14oC (57.2oF) 81%
SW (2200)
2b (4kt)
04/12/2021 08:00 12oC (53.6oF) 93%
SW (2300)
3b (10kt)
03/12/2021 12:00 18oC (64.4oF) 72%
SSE (1500)
3b (8kt)
03/12/2021 11:00 18oC (64.4oF) 72%
SSE (1500)
3b (8kt)
03/12/2021 10:00 18oC (64.4oF) 77%
SE (1300)
4b (12kt)
03/12/2021 09:00 17oC (62.6oF) 82%
SE (1400)
2b (5kt)
03/12/2021 08:00 17oC (62.6oF) 77%
SSW (2100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours