ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos (Milos) Longitute (Lon): 24.475 Latitute (Lat): 36.697 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2024 14:30 26oC (78.8oF) 43%
NNW (3400)
2b (4kt)
19/05/2024 14:00 25oC (77.0oF) 49%
N (3500)
2b (5kt)
19/05/2024 13:30 25oC (77.0oF) 49%
N (3500)
2b (4kt)
19/05/2024 13:00 25oC (77.0oF) 49%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/05/2024 12:30 25oC (77.0oF) 53%
N (3600)
3b (7kt)
19/05/2024 12:00 24oC (75.2oF) 56%
NNE (0200)
3b (7kt)
19/05/2024 11:30 25oC (77.0oF) 53%
NNW (3400)
3b (8kt)
19/05/2024 11:00 24oC (75.2oF) 56%
NNE (0300)
3b (7kt)
19/05/2024 10:00 27oC (80.6oF) 50%
NNW (3400)
2b (6kt)
19/05/2024 09:30 27oC (80.6oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2024 09:00 27oC (80.6oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
19/05/2024 08:30 26oC (78.8oF) 53%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/05/2024 08:00 27oC (80.6oF) 44%
NNE (0300)
2b (5kt)
19/05/2024 07:30 26oC (78.8oF) 46%
NE (0400)
2b (5kt)
19/05/2024 07:00 24oC (75.2oF) 56%
NE (0400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours