ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos (Milos) Longitute (Lon): 24.475 Latitute (Lat): 36.697 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/03/2023 13:00 17oC (62.6oF) 67%
N (0100)
3b (9kt)
22/03/2023 12:30 17oC (62.6oF) 72%
N (0100)
3b (8kt)
22/03/2023 12:00 17oC (62.6oF) 67%
NNW (3400)
3b (7kt)
22/03/2023 11:30 17oC (62.6oF) 67%
N (0100)
2b (6kt)
22/03/2023 11:00 17oC (62.6oF) 72%
NE (0400)
3b (7kt)
22/03/2023 10:30 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3400)
3b (8kt)
22/03/2023 10:00 17oC (62.6oF) 72%
NNE (0200)
3b (9kt)
22/03/2023 09:30 17oC (62.6oF) 72%
NNE (0200)
3b (9kt)
22/03/2023 09:00 17oC (62.6oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
22/03/2023 08:30 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 08:00 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
2b (5kt)
22/03/2023 07:30 16oC (60.8oF) 67%
N (3500)
2b (6kt)
22/03/2023 07:00 15oC (59.0oF) 67%
E (0900)
2b (4kt)
22/03/2023 06:30 14oC (57.2oF) 76% CALM
21/03/2023 13:30 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours