ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos (Milos) Longitute (Lon): 24.475 Latitute (Lat): 36.697 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:30 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
2b (4kt)
04/12/2021 10:00 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2400)
2b (5kt)
04/12/2021 09:30 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2021 09:00 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2021 08:30 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
04/12/2021 08:00 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
04/12/2021 07:30 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
3b (7kt)
04/12/2021 07:00 15oC (59.0oF) 82%
S (1800)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
04/12/2021 06:30 16oC (60.8oF) 76%
SSW (2000)
3b GUSTS 5b (8ktG20kt)
04/12/2021 06:00 16oC (60.8oF) 76%
SSW (2000)
2b (4kt)
04/12/2021 05:30 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2100)
3b (8kt)
04/12/2021 05:00 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
4b GUSTS 6b (11ktG23kt)
04/12/2021 04:30 16oC (60.8oF) 71%
SSE (1600)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
04/12/2021 04:00 17oC (62.6oF) 58%
S (1800)
4b GUSTS 6b (13ktG27kt)
04/12/2021 03:30 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2100)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)

Station Observations for the last 24 hours