ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 11:20 13oC (55.4oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)
04/12/2021 10:50 13oC (55.4oF) 87%
S (1700)
3b (9kt)
04/12/2021 10:20 13oC (55.4oF) 76%
S (1700)
2b (6kt)
04/12/2021 09:50 13oC (55.4oF) 76%
S (1900)
3b (9kt)
04/12/2021 09:20 13oC (55.4oF) 87%
SW (2200)
2b (6kt)
04/12/2021 08:50 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2500)
2b (4kt)
04/12/2021 08:20 13oC (55.4oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
04/12/2021 07:50 13oC (55.4oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
04/12/2021 07:20 13oC (55.4oF) 81%
W (2700)
3b (7kt)
04/12/2021 06:50 14oC (57.2oF) 76%
WSW (2500)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
04/12/2021 05:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1800)
4b (12kt)
03/12/2021 16:50 16oC (60.8oF) 62%
SSE (1600)
3b (9kt)
03/12/2021 16:20 17oC (62.6oF) 58%
SSE (1600)
3b (9kt)
03/12/2021 15:50 16oC (60.8oF) 58%
S (1700)
3b (8kt)
03/12/2021 15:20 17oC (62.6oF) 55% /// ///

Station Observations for the last 24 hours