ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos (Naxos) Longitute (Lon): 25.369 Latitute (Lat): 37.081 Altitute (Alt): 3m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:50 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2021 09:50 16oC (60.8oF) 82%
SSE (1600)
2b (5kt)
04/12/2021 08:50 17oC (62.6oF) 72%
S (1900)
4b (12kt)
04/12/2021 07:50 17oC (62.6oF) 72%
S (1800)
4b (12kt)
04/12/2021 06:50 17oC (62.6oF) 72%
S (1700)
3b (8kt)
04/12/2021 06:20 16oC (60.8oF) 76%
S (1700)
4b (12kt)
03/12/2021 11:50 17oC (62.6oF) 77%
SSE (1600)
2b (6kt)
03/12/2021 10:50 17oC (62.6oF) 77%
SSE (1600)
2b (6kt)
03/12/2021 09:50 17oC (62.6oF) 77%
SSW (2000)
4b (13kt)
03/12/2021 08:20 17oC (62.6oF) 77%
S (1700)
3b (7kt)
03/12/2021 07:50 17oC (62.6oF) 77%
S (1700)
3b (7kt)
03/12/2021 06:50 17oC (62.6oF) 82%
S (1700)
3b (7kt)
03/12/2021 06:20 17oC (62.6oF) 82%
SSE (1500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours