ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos City (Naxos City) Longitute (Lon): 25.37 Latitute (Lat): 37.1 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 09:30 14oC (57.2oF) 93% 3b (7kt)
04/12/2021 09:00 14oC (57.2oF) 93% 4b (12kt)
04/12/2021 08:30 16oC (60.8oF) 82% 5b (18kt)
04/12/2021 08:00 17oC (62.6oF) 77% 5b (18kt)
04/12/2021 07:30 17oC (62.6oF) 82% 4b (14kt)
04/12/2021 07:00 17oC (62.6oF) 82% 4b (12kt)
04/12/2021 06:30 17oC (62.6oF) 77% 3b (10kt)
04/12/2021 06:00 17oC (62.6oF) 77% 4b (16kt)
04/12/2021 05:30 17oC (62.6oF) 72% 4b (15kt)
04/12/2021 05:00 17oC (62.6oF) 72% 4b (13kt)
04/12/2021 04:30 17oC (62.6oF) 67% 4b (12kt)
04/12/2021 04:00 17oC (62.6oF) 67% 4b (14kt)
04/12/2021 03:30 17oC (62.6oF) 67% 6b (22kt)
04/12/2021 03:00 17oC (62.6oF) 67% 5b (18kt)
04/12/2021 02:30 17oC (62.6oF) 72% 6b (23kt)

Station Observations for the last 24 hours