ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos City (Naxos City) Longitute (Lon): 25.37 Latitute (Lat): 37.1 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2022 22:00 9oC (48.2oF) 49% 4b (11kt)
19/01/2022 21:30 9oC (48.2oF) 49% 4b (13kt)
19/01/2022 21:00 9oC (48.2oF) 49% 4b (12kt)
19/01/2022 20:30 9oC (48.2oF) 49% 4b (14kt)
19/01/2022 20:00 9oC (48.2oF) 53% 4b (14kt)
19/01/2022 19:30 9oC (48.2oF) 53% 4b (14kt)
19/01/2022 19:00 9oC (48.2oF) 53% 5b (17kt)
19/01/2022 18:30 9oC (48.2oF) 53% 4b (16kt)
19/01/2022 18:00 9oC (48.2oF) 49% 4b (16kt)
19/01/2022 17:30 9oC (48.2oF) 53% 5b (17kt)
19/01/2022 17:00 9oC (48.2oF) 53% 5b (17kt)
19/01/2022 16:30 9oC (48.2oF) 53% 5b (17kt)
19/01/2022 16:00 9oC (48.2oF) 49% 5b (19kt)
19/01/2022 15:30 9oC (48.2oF) 53% 5b (18kt)
19/01/2022 15:00 9oC (48.2oF) 53% 5b (21kt)

Station Observations for the last 24 hours