ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 09:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
3b (8kt)
04/12/2021 09:20 15oC (59.0oF) 93%
SW (2200)
3b (10kt)
04/12/2021 08:50 17oC (62.6oF) 82%
SW (2200)
3b (10kt)
04/12/2021 07:50 17oC (62.6oF) 82%
S (1800)
4b (15kt)
04/12/2021 07:20 17oC (62.6oF) 82%
SSE (1600)
4b (14kt)
04/12/2021 06:50 17oC (62.6oF) 77%
SSE (1600)
4b (12kt)
04/12/2021 05:50 17oC (62.6oF) 77%
SSE (1500)
4b (16kt)
03/12/2021 14:50 17oC (62.6oF) 72%
SSE (1500)
4b (15kt)
03/12/2021 13:50 18oC (64.4oF) 77%
SSE (1600)
4b (16kt)
03/12/2021 12:50 18oC (64.4oF) 77%
S (1700)
3b (7kt)
03/12/2021 09:50 16oC (60.8oF) 87%
SSW (2000)
4b (12kt)
03/12/2021 08:50 15oC (59.0oF) 93%
S (1800)
4b (12kt)
03/12/2021 08:20 17oC (62.6oF) 100%
S (1800)
3b (9kt)
03/12/2021 07:50 17oC (62.6oF) 93%
SSE (1600)
4b (12kt)
03/12/2021 06:50 17oC (62.6oF) 82%
SSE (1500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours