ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2024 22:50 20oC (68.0oF) 72%
NNW (3300)
2b (6kt)
24/05/2024 22:20 19oC (66.2oF) 72%
NNE (0200)
2b (5kt)
24/05/2024 21:50 19oC (66.2oF) 72%
N (3600)
2b (4kt)
24/05/2024 21:20 20oC (68.0oF) 72%
N (3500)
2b (5kt)
24/05/2024 20:50 20oC (68.0oF) 72%
NE (0400)
2b (5kt)
24/05/2024 20:20 20oC (68.0oF) 67%
N (3600)
2b (5kt)
24/05/2024 19:50 20oC (68.0oF) 67%
N (3600)
2b (4kt)
24/05/2024 19:20 20oC (68.0oF) 63%
N (0100)
2b (4kt)
24/05/2024 18:50 20oC (68.0oF) 59%
NNW (3400)
2b (4kt)
24/05/2024 18:20 22oC (71.6oF) 52%
NNW (3400)
2b (5kt)
24/05/2024 17:50 22oC (71.6oF) 49%
N (3600)
2b (5kt)
24/05/2024 17:20 23oC (73.4oF) 46%
N (0100)
2b (6kt)
24/05/2024 16:50 24oC (75.2oF) 40%
N (3600)
3b (9kt)
24/05/2024 16:20 24oC (75.2oF) 43%
N (3600)
3b (10kt)
24/05/2024 15:50 24oC (75.2oF) 43%
N (0100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours