ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/09/2020 13:50 31oC (87.8oF) 48%
SE (1400)
3b (8kt)
26/09/2020 13:20 28oC (82.4oF) 65% VARIABLE 1b (3kt)
26/09/2020 12:50 28oC (82.4oF) 65%
SW (2300)
2b (6kt)
26/09/2020 12:20 28oC (82.4oF) 65%
NW (3200)
2b (4kt)
26/09/2020 11:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (2900)
2b (6kt)
26/09/2020 11:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
3b (10kt)
26/09/2020 10:50 29oC (84.2oF) 65%
W (2600)
3b (10kt)
26/09/2020 10:20 31oC (87.8oF) 58%
W (2600)
3b (8kt)
26/09/2020 09:50 30oC (86.0oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)
26/09/2020 09:20 28oC (82.4oF) 69%
W (2800)
2b (5kt)
26/09/2020 08:50 27oC (80.6oF) 73%
W (2800)
2b (6kt)
26/09/2020 08:20 27oC (80.6oF) 73%
N (0100)
2b (4kt)
26/09/2020 07:50 26oC (78.8oF) 78%
NNE (0300)
2b (6kt)
26/09/2020 07:20 26oC (78.8oF) 78%
N (0100)
2b (5kt)
26/09/2020 06:50 26oC (78.8oF) 73%
NW (3200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours