ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 08:20 24oC (75.2oF) 64%
NE (0500)
3b (10kt)
21/05/2022 07:50 24oC (75.2oF) 64%
NE (0400)
3b (10kt)
21/05/2022 07:20 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
2b (5kt)
21/05/2022 06:50 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
2b (5kt)
21/05/2022 06:20 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2022 05:50 22oC (71.6oF) 68%
NNE (0300)
2b (4kt)
21/05/2022 05:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
21/05/2022 04:50 19oC (66.2oF) 77% CALM
21/05/2022 04:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
21/05/2022 03:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
21/05/2022 03:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2022 02:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2022 02:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2022 01:50 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2022 01:20 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours