ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
4b (11kt)
17/09/2019 09:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
3b (10kt)
17/09/2019 09:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
3b (10kt)
17/09/2019 08:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
3b (10kt)
17/09/2019 08:20 27oC (80.6oF) 57%
WSW (2500)
3b (10kt)
17/09/2019 07:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (11kt)
17/09/2019 07:20 27oC (80.6oF) 57%
WSW (2400)
4b (11kt)
17/09/2019 06:50 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2400)
4b (11kt)
17/09/2019 06:20 25oC (77.0oF) 64%
WSW (2400)
3b (10kt)
17/09/2019 05:50 24oC (75.2oF) 68%
SW (2200)
3b (9kt)
17/09/2019 05:20 23oC (73.4oF) 68%
SW (2200)
3b (9kt)
17/09/2019 04:50 22oC (71.6oF) 77%
SW (2200)
3b (9kt)
17/09/2019 04:20 22oC (71.6oF) 77%
SW (2300)
3b (8kt)
17/09/2019 03:50 22oC (71.6oF) 77%
SW (2200)
3b (8kt)
17/09/2019 03:20 22oC (71.6oF) 77%
SW (2200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours