ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/07/2020 16:20 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2400)
5b (19kt)
11/07/2020 15:50 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2400)
6b (22kt)
11/07/2020 15:20 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
5b (21kt)
11/07/2020 14:50 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2400)
5b (21kt)
11/07/2020 14:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (18kt)
11/07/2020 13:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (17kt)
11/07/2020 13:20 30oC (86.0oF) 61%
WSW (2400)
5b (19kt)
11/07/2020 12:50 30oC (86.0oF) 61%
WSW (2400)
5b (17kt)
11/07/2020 12:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (17kt)
11/07/2020 11:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
4b (16kt)
11/07/2020 11:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
4b (15kt)
11/07/2020 10:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
4b (15kt)
11/07/2020 10:20 29oC (84.2oF) 65%
W (2600)
5b (17kt)
11/07/2020 09:50 29oC (84.2oF) 65%
W (2600)
5b (17kt)
11/07/2020 09:20 28oC (82.4oF) 73%
WSW (2500)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours