ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 13:50 31oC (87.8oF) 58%
WSW (2400)
4b (16kt)
09/08/2022 13:20 31oC (87.8oF) 58%
WSW (2400)
4b (16kt)
09/08/2022 12:50 31oC (87.8oF) 58%
WSW (2400)
4b (15kt)
09/08/2022 12:20 31oC (87.8oF) 61%
WSW (2400)
4b (12kt)
09/08/2022 11:50 31oC (87.8oF) 61%
WSW (2500)
4b (12kt)
09/08/2022 11:20 30oC (86.0oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
09/08/2022 10:50 30oC (86.0oF) 65%
WSW (2500)
4b (13kt)
09/08/2022 10:20 30oC (86.0oF) 65%
N (0100)
4b (13kt)
09/08/2022 09:50 29oC (84.2oF) 69%
WSW (2500)
4b (12kt)
09/08/2022 09:20 29oC (84.2oF) 78%
W (2600)
3b (9kt)
09/08/2022 08:50 29oC (84.2oF) 73%
W (2600)
3b (10kt)
09/08/2022 08:20 29oC (84.2oF) 73%
WSW (2500)
3b (10kt)
09/08/2022 07:50 28oC (82.4oF) 69%
W (2600)
3b (9kt)
09/08/2022 07:20 28oC (82.4oF) 78%
WSW (2500)
3b (8kt)
09/08/2022 06:50 28oC (82.4oF) 78%
WSW (2500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours