ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2018 17:50 18oC (64.4oF) 82%
SE (1300)
2b (5kt)
18/11/2018 17:20 18oC (64.4oF) 87%
SE (1400)
3b (8kt)
18/11/2018 16:50 18oC (64.4oF) 87%
ESE (1100)
2b (6kt)
18/11/2018 16:20 19oC (66.2oF) 82%
E (1000)
3b (8kt)
18/11/2018 15:50 19oC (66.2oF) 82%
E (0900)
3b (7kt)
18/11/2018 15:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 2b (4kt)
18/11/2018 14:50 19oC (66.2oF) 82%
E (0800)
2b (4kt)
18/11/2018 14:20 19oC (66.2oF) 77%
SSE (1500)
2b (5kt)
18/11/2018 13:50 20oC (68.0oF) 72%
E (1000)
2b (5kt)
18/11/2018 13:20 20oC (68.0oF) 72%
E (1000)
2b (5kt)
18/11/2018 12:50 20oC (68.0oF) 72%
E (1000)
2b (5kt)
18/11/2018 12:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 2b (4kt)
18/11/2018 11:50 20oC (68.0oF) 77%
ESE (1100)
2b (6kt)
18/11/2018 11:20 20oC (68.0oF) 77%
E (1000)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
18/11/2018 10:50 20oC (68.0oF) 77%
ESE (1200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours