ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2018 04:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2018 03:50 12oC (53.6oF) 81%
SE (1300)
2b (4kt)
21/03/2018 03:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2018 02:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2018 02:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2018 01:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2018 01:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2018 00:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
21/03/2018 00:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
20/03/2018 23:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
20/03/2018 23:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
20/03/2018 22:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2018 22:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2018 21:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
20/03/2018 21:20 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours