ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 16:20 27oC (80.6oF) 57%
WSW (2400)
4b (13kt)
19/07/2019 15:50 27oC (80.6oF) 57%
WSW (2400)
4b (15kt)
19/07/2019 15:20 28oC (82.4oF) 57%
WSW (2400)
4b (16kt)
19/07/2019 14:50 28oC (82.4oF) 57%
WSW (2500)
4b (13kt)
19/07/2019 14:20 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (14kt)
19/07/2019 13:50 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (13kt)
19/07/2019 13:20 29oC (84.2oF) 50%
WSW (2500)
4b (13kt)
19/07/2019 12:50 29oC (84.2oF) 50%
WSW (2400)
4b (12kt)
19/07/2019 12:20 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (11kt)
19/07/2019 11:50 29oC (84.2oF) 54%
W (2600)
4b (11kt)
19/07/2019 11:20 29oC (84.2oF) 57%
WSW (2500)
4b (11kt)
19/07/2019 10:50 29oC (84.2oF) 57%
WSW (2500)
4b (11kt)
19/07/2019 10:20 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
3b (9kt)
19/07/2019 09:50 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
3b (9kt)
19/07/2019 09:20 28oC (82.4oF) 57%
W (2600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours