ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2018 17:20 26oC (78.8oF) 69%
E (0900)
4b (11kt)
21/05/2018 16:50 27oC (80.6oF) 60%
E (0800)
2b (5kt)
21/05/2018 16:20 27oC (80.6oF) 57%
ESE (1100)
2b (5kt)
21/05/2018 15:50 29oC (84.2oF) 44%
SE (1300)
2b (5kt)
21/05/2018 15:20 29oC (84.2oF) 39%
SE (1300)
2b (5kt)
21/05/2018 14:50 31oC (87.8oF) 32%
ESE (1200)
2b (5kt)
21/05/2018 14:20 31oC (87.8oF) 30%
ESE (1200)
2b (6kt)
21/05/2018 13:50 32oC (89.6oF) 25%
ESE (1100)
2b (6kt)
21/05/2018 13:20 32oC (89.6oF) 25%
ESE (1200)
3b (7kt)
21/05/2018 12:50 31oC (87.8oF) 30% VARIABLE 3b (8kt)
21/05/2018 12:20 28oC (82.4oF) 61%
NW (3200)
1b (3kt)
21/05/2018 11:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
2b (4kt)
21/05/2018 11:20 28oC (82.4oF) 50%
WNW (2900)
2b (5kt)
21/05/2018 10:50 27oC (80.6oF) 53%
WNW (3000)
2b (5kt)
21/05/2018 10:20 28oC (82.4oF) 50%
WNW (2900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours