ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2021 14:50 21oC (69.8oF) 68%
SW (2300)
4b (13kt)
19/04/2021 14:20 21oC (69.8oF) 63%
SW (2300)
4b (14kt)
19/04/2021 13:50 21oC (69.8oF) 63%
SW (2300)
3b (10kt)
19/04/2021 13:20 21oC (69.8oF) 63%
WSW (2400)
4b (13kt)
19/04/2021 12:50 22oC (71.6oF) 59%
WSW (2400)
4b (13kt)
19/04/2021 12:20 24oC (75.2oF) 46%
SW (2300)
3b (10kt)
19/04/2021 11:50 24oC (75.2oF) 46%
WSW (2400)
2b (5kt)
19/04/2021 11:20 23oC (73.4oF) 49%
WSW (2400)
3b (7kt)
19/04/2021 10:50 23oC (73.4oF) 49%
WSW (2400)
3b (7kt)
19/04/2021 10:20 23oC (73.4oF) 49%
W (2600)
3b (8kt)
19/04/2021 09:50 23oC (73.4oF) 49%
W (2600)
3b (8kt)
19/04/2021 09:20 23oC (73.4oF) 49%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/04/2021 08:50 23oC (73.4oF) 49%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/04/2021 08:20 22oC (71.6oF) 52%
W (2600)
3b (9kt)
19/04/2021 07:50 22oC (71.6oF) 52%
W (2600)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours