ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2021 10:50 16oC (60.8oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2021 10:20 16oC (60.8oF) 51% VARIABLE 2b (4kt)
16/01/2021 09:50 16oC (60.8oF) 51% VARIABLE 2b (4kt)
16/01/2021 09:20 14oC (57.2oF) 54%
S (1800)
2b (4kt)
16/01/2021 08:50 14oC (57.2oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2021 08:20 12oC (53.6oF) 71% CALM
16/01/2021 07:50 12oC (53.6oF) 71% CALM
16/01/2021 07:20 10oC (50.0oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2021 06:50 10oC (50.0oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2021 06:20 10oC (50.0oF) 70% CALM
16/01/2021 05:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
16/01/2021 05:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2021 04:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2021 04:20 11oC (51.8oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2021 03:50 11oC (51.8oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours