ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2019 12:50 27oC (80.6oF) 44%
NNW (3400)
1b (3kt)
27/05/2019 12:20 26oC (78.8oF) 46%
N (0100)
2b (4kt)
27/05/2019 11:50 26oC (78.8oF) 46%
N (3500)
1b (3kt)
27/05/2019 11:20 26oC (78.8oF) 50%
W (2600)
3b (10kt)
27/05/2019 10:50 26oC (78.8oF) 50%
W (2600)
3b (10kt)
27/05/2019 10:20 26oC (78.8oF) 46%
W (2600)
3b (7kt)
27/05/2019 09:50 26oC (78.8oF) 46%
NNW (3300)
3b (7kt)
27/05/2019 09:20 26oC (78.8oF) 46%
NNE (0300)
3b (8kt)
27/05/2019 08:50 26oC (78.8oF) 46%
NNE (0300)
3b (8kt)
27/05/2019 08:20 25oC (77.0oF) 53%
NNE (0300)
2b (5kt)
27/05/2019 07:50 25oC (77.0oF) 53%
NNE (0300)
2b (5kt)
27/05/2019 07:20 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/05/2019 06:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/05/2019 06:20 23oC (73.4oF) 68%
W (2700)
2b (6kt)
27/05/2019 05:50 23oC (73.4oF) 68%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours