ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 10:50 14oC (57.2oF) 30%
NW (3100)
4b (12kt)
20/01/2020 10:20 13oC (55.4oF) 32%
NW (3200)
4b (12kt)
20/01/2020 09:50 13oC (55.4oF) 32%
NW (3200)
4b (12kt)
20/01/2020 09:20 12oC (53.6oF) 34%
NW (3200)
4b (12kt)
20/01/2020 08:50 12oC (53.6oF) 34%
NW (3200)
4b (12kt)
20/01/2020 08:20 11oC (51.8oF) 34%
NW (3200)
3b (10kt)
20/01/2020 07:50 11oC (51.8oF) 34%
NW (3200)
3b (10kt)
20/01/2020 07:20 10oC (50.0oF) 42%
NNW (3300)
4b (11kt)
20/01/2020 06:50 10oC (50.0oF) 42%
NNW (3300)
4b (11kt)
20/01/2020 06:20 9oC (48.2oF) 45%
NW (3100)
3b (8kt)
20/01/2020 05:50 9oC (48.2oF) 45%
NW (3100)
3b (8kt)
20/01/2020 05:20 10oC (50.0oF) 46%
NW (3200)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
20/01/2020 04:50 10oC (50.0oF) 57%
NW (3200)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
20/01/2020 04:20 10oC (50.0oF) 70%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
20/01/2020 03:50 10oC (50.0oF) 70%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)

Station Observations for the last 24 hours