ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2018 13:50 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
5b (18kt)
20/07/2018 13:20 29oC (84.2oF) 57%
WSW (2500)
5b (17kt)
20/07/2018 12:50 29oC (84.2oF) 57%
WSW (2500)
4b (16kt)
20/07/2018 12:20 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (16kt)
20/07/2018 11:50 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (16kt)
20/07/2018 11:20 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (15kt)
20/07/2018 10:50 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
4b (15kt)
20/07/2018 10:20 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
4b (15kt)
20/07/2018 09:50 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
5b (18kt)
20/07/2018 09:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
4b (15kt)
20/07/2018 08:50 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
4b (14kt)
20/07/2018 08:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
4b (13kt)
20/07/2018 07:50 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
4b (14kt)
20/07/2018 07:20 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2500)
4b (14kt)
20/07/2018 06:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours