ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 19:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 19:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 18:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 18:20 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 17:50 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 17:20 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 16:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 15:50 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 15:20 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 14:50 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 14:20 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2400)
3b (7kt)
03/04/2020 13:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2700)
3b (7kt)
03/04/2020 13:20 16oC (60.8oF) 71%
W (2700)
3b (10kt)
03/04/2020 12:50 17oC (62.6oF) 67%
W (2600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours