ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2023 01:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2300)
3b (9kt)
25/09/2023 01:20 27oC (80.6oF) 57%
SW (2300)
3b (9kt)
25/09/2023 00:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2300)
3b (7kt)
25/09/2023 00:20 27oC (80.6oF) 57%
SW (2300)
3b (10kt)
24/09/2023 23:50 28oC (82.4oF) 53%
SW (2300)
3b (10kt)
24/09/2023 23:20 28oC (82.4oF) 50%
SW (2300)
3b (9kt)
24/09/2023 22:50 28oC (82.4oF) 50%
SW (2200)
3b (9kt)
24/09/2023 22:20 28oC (82.4oF) 50%
SW (2200)
3b (7kt)
24/09/2023 21:50 28oC (82.4oF) 50%
SW (2300)
3b (10kt)
24/09/2023 21:20 28oC (82.4oF) 50%
SW (2200)
3b (10kt)
24/09/2023 20:50 29oC (84.2oF) 47%
SW (2300)
4b (12kt)
24/09/2023 20:20 29oC (84.2oF) 47%
SW (2200)
3b (10kt)
24/09/2023 19:50 29oC (84.2oF) 47%
SW (2200)
3b (10kt)
24/09/2023 19:20 29oC (84.2oF) 54%
SW (2300)
3b (9kt)
24/09/2023 18:50 29oC (84.2oF) 47%
SW (2200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours