ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2023 03:20 0oC (32.0oF) /// VARIABLE 4b GUSTS 7b (15ktG32kt)
27/01/2023 02:50 0oC (32.0oF) ///
ESE (1200)
4b GUSTS 7b (12ktG30kt)
27/01/2023 02:20 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 4b GUSTS 6b (12ktG24kt)
27/01/2023 01:50 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 4b GUSTS 6b (12ktG24kt)
27/01/2023 01:20 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 4b GUSTS 6b (11ktG27kt)
27/01/2023 00:50 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 4b GUSTS 8b (11ktG38kt)
27/01/2023 00:20 17oC (62.6oF) 72%
ESE (1200)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
26/01/2023 23:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 4b GUSTS 6b (12ktG25kt)
26/01/2023 23:20 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 4b GUSTS 7b (12ktG29kt)
26/01/2023 22:50 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
26/01/2023 22:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
26/01/2023 21:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 4b GUSTS 8b (15ktG34kt)
26/01/2023 21:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 4b GUSTS 6b (12ktG27kt)
26/01/2023 20:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 4b GUSTS 6b (12ktG27kt)
26/01/2023 20:20 16oC (60.8oF) 76%
E (1000)
4b GUSTS 8b (12ktG35kt)

Station Observations for the last 24 hours