ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Santorini (Santorini) Longitute (Lon): 25.474 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 40m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
4b (14kt)
04/12/2021 09:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
4b (14kt)
04/12/2021 08:50 16oC (60.8oF) 87%
SSE (1500)
3b (10kt)
04/12/2021 08:20 16oC (60.8oF) 87%
SSE (1500)
3b (10kt)
04/12/2021 07:50 16oC (60.8oF) 87%
SSE (1500)
3b (10kt)
04/12/2021 07:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
3b (10kt)
04/12/2021 06:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
3b (10kt)
04/12/2021 06:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1700)
3b (10kt)
04/12/2021 05:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1700)
3b (10kt)
04/12/2021 05:20 15oC (59.0oF) 76%
S (1700)
3b (10kt)
04/12/2021 04:50 15oC (59.0oF) 76%
SSE (1600)
6b (22kt)
04/12/2021 04:20 15oC (59.0oF) 76%
SSE (1600)
6b (22kt)
03/12/2021 19:50 17oC (62.6oF) 82%
S (1800)
5b (19kt)
03/12/2021 19:20 17oC (62.6oF) 82%
S (1800)
5b (19kt)
03/12/2021 18:50 17oC (62.6oF) 82%
S (1800)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours