ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tinos (Tinos) Longitute (Lon): 25.165 Latitute (Lat): 37.546 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2021 10:00 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2000)
4b (13kt)
04/12/2021 09:30 15oC (59.0oF) 82%
S (1900)
4b (15kt)
04/12/2021 09:00 14oC (57.2oF) 87%
SSW (2100)
4b (11kt)
04/12/2021 08:30 14oC (57.2oF) 87%
SSW (2100)
4b (16kt)
04/12/2021 08:00 15oC (59.0oF) 82%
WSW (2400)
4b (16kt)
04/12/2021 07:30 14oC (57.2oF) 81%
W (2600)
4b (15kt)
04/12/2021 07:00 14oC (57.2oF) 87%
WSW (2400)
6b (23kt)
04/12/2021 06:30 13oC (55.4oF) 87%
SW (2300)
6b (22kt)
04/12/2021 06:00 17oC (62.6oF) 72%
S (1800)
6b (22kt)
04/12/2021 05:30 17oC (62.6oF) 72%
S (1900)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
04/12/2021 05:00 17oC (62.6oF) 72%
S (1900)
4b (16kt)
04/12/2021 04:30 17oC (62.6oF) 72%
SSW (2000)
5b (19kt)
04/12/2021 04:00 17oC (62.6oF) 72%
S (1900)
6b (22kt)
04/12/2021 03:30 17oC (62.6oF) 72%
SSW (2100)
5b (21kt)
04/12/2021 03:00 17oC (62.6oF) 72%
SSW (2000)
6b (24kt)

Station Observations for the last 24 hours