ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalymnos (Kalymnos) Longitute (Lon): 26.939 Latitute (Lat): 36.965 Altitute (Alt): 228m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2022 08:00 7oC (44.6oF) 70% CALM
28/01/2022 07:00 7oC (44.6oF) 70% CALM
28/01/2022 06:00 6oC (42.8oF) 75% CALM
28/01/2022 05:00 6oC (42.8oF) 75% CALM
28/01/2022 04:30 6oC (42.8oF) 75% CALM
27/01/2022 15:00 6oC (42.8oF) 70%
N (3600)
4b GUSTS 7b (13ktG28kt)
27/01/2022 14:00 7oC (44.6oF) 65%
N (3600)
4b GUSTS 7b (16ktG29kt)
27/01/2022 13:00 7oC (44.6oF) 65%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
27/01/2022 12:00 6oC (42.8oF) 70%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG27kt)
27/01/2022 11:00 6oC (42.8oF) 65%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
27/01/2022 10:00 5oC (41.0oF) 65%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG27kt)
27/01/2022 09:00 4oC (39.2oF) 69%
N (0100)
4b GUSTS 6b (11ktG23kt)
27/01/2022 08:00 3oC (37.4oF) 80%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
27/01/2022 07:00 3oC (37.4oF) 80%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)

Station Observations for the last 24 hours