ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karystos (Karystos) Longitute (Lon): 24.42 Latitute (Lat): 38.015 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2023 10:00 13oC (55.4oF) 54%
NW (3100)
5b (17kt)
08/12/2023 09:30 12oC (53.6oF) 61%
NW (3200)
5b (17kt)
08/12/2023 09:00 13oC (55.4oF) 58%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
08/12/2023 08:30 12oC (53.6oF) 61%
NW (3200)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
08/12/2023 08:00 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3400)
4b (13kt)
08/12/2023 07:30 12oC (53.6oF) 66%
NW (3100)
4b (12kt)
08/12/2023 07:00 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
08/12/2023 06:30 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
4b (12kt)
08/12/2023 06:00 12oC (53.6oF) 66%
NW (3100)
4b (11kt)
08/12/2023 05:30 12oC (53.6oF) 66%
N (3500)
4b (13kt)
08/12/2023 05:00 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
08/12/2023 04:30 11oC (51.8oF) 76%
NNW (3300)
4b (11kt)
08/12/2023 03:30 12oC (53.6oF) 71%
WNW (3000)
4b (14kt)
08/12/2023 03:00 12oC (53.6oF) 76%
NNW (3300)
4b (12kt)
08/12/2023 02:30 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours