ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tithorea (Tithorea) Longitute (Lon): 22.713 Latitute (Lat): 38.608 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2023 08:30 10oC (50.0oF) 57%
W (2800)
4b (14kt)
08/12/2023 08:00 10oC (50.0oF) 61%
WNW (2900)
4b (12kt)
08/12/2023 07:30 9oC (48.2oF) 65%
WNW (2900)
4b (14kt)
08/12/2023 07:00 9oC (48.2oF) 61%
W (2800)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
08/12/2023 06:30 8oC (46.4oF) 65%
W (2700)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
08/12/2023 06:00 8oC (46.4oF) 70%
WNW (2900)
4b (14kt)
08/12/2023 05:30 8oC (46.4oF) 70%
NW (3100)
3b (10kt)
08/12/2023 05:00 8oC (46.4oF) 75%
NW (3100)
4b (11kt)
08/12/2023 04:00 8oC (46.4oF) 87%
WNW (2900)
3b (10kt)
08/12/2023 03:30 8oC (46.4oF) 87%
NW (3100)
4b (11kt)
08/12/2023 03:00 9oC (48.2oF) 87%
NW (3100)
3b (9kt)
08/12/2023 02:30 9oC (48.2oF) 87%
NNW (3300)
3b (9kt)
08/12/2023 02:00 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2023 01:30 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2023 01:00 5oC (41.0oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours