ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2023 09:30 8oC (46.4oF) 65%
ENE (0700)
2b (6kt)
08/12/2023 09:00 7oC (44.6oF) 70%
NNE (0200)
2b (6kt)
08/12/2023 08:30 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
2b (6kt)
08/12/2023 08:00 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
3b (8kt)
08/12/2023 07:30 8oC (46.4oF) 70%
ENE (0600)
2b (5kt)
08/12/2023 07:00 7oC (44.6oF) 75%
NNE (0200)
2b (5kt)
08/12/2023 06:30 6oC (42.8oF) 80%
E (0800)
2b (4kt)
08/12/2023 06:00 6oC (42.8oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2023 05:30 6oC (42.8oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2023 05:00 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2023 04:30 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2023 04:00 6oC (42.8oF) 80%
E (0900)
2b (5kt)
08/12/2023 03:30 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2023 03:00 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2023 02:30 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours