ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skyros (Skyros) Longitute (Lon): 24.49 Latitute (Lat): 38.96 Altitute (Alt): 21m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2023 08:20 9oC (48.2oF) 87%
NW (3200)
6b GUSTS 8b (24ktG38kt)
08/12/2023 07:50 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG39kt)
08/12/2023 07:20 11oC (51.8oF) 76%
NW (3200)
5b GUSTS 7b (20ktG31kt)
08/12/2023 06:50 11oC (51.8oF) 81%
NW (3100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
08/12/2023 05:50 11oC (51.8oF) 76%
WNW (3000)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
08/12/2023 05:20 11oC (51.8oF) 76%
WNW (3000)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
08/12/2023 04:50 11oC (51.8oF) 76%
WNW (2900)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
08/12/2023 04:20 11oC (51.8oF) 76%
WNW (2900)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
08/12/2023 03:50 11oC (51.8oF) 76%
WNW (3000)
6b (24kt)
08/12/2023 03:20 11oC (51.8oF) 76%
WNW (3000)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
08/12/2023 02:50 12oC (53.6oF) 76%
WNW (2900)
6b (22kt)
08/12/2023 02:20 12oC (53.6oF) 76%
WNW (2900)
5b (21kt)
08/12/2023 01:50 12oC (53.6oF) 76%
WNW (2900)
6b (24kt)
08/12/2023 01:20 12oC (53.6oF) 81%
NW (3100)
6b (22kt)
08/12/2023 00:50 12oC (53.6oF) 81%
WNW (3000)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours