ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kranea (Kranea) Longitute (Lon): 20.747 Latitute (Lat): 39.246 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/08/2022 10:30 30oC (86.0oF) 32% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 10:00 29oC (84.2oF) 34% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 09:30 28oC (82.4oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 09:00 27oC (80.6oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
16/08/2022 08:30 26oC (78.8oF) 50% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 08:00 25oC (77.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 07:30 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (1kt)
16/08/2022 07:00 24oC (75.2oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 06:30 22oC (71.6oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
16/08/2022 06:00 21oC (69.8oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 05:30 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
16/08/2022 05:00 20oC (68.0oF) 59%
W (2800)
2b (4kt)
16/08/2022 04:30 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
16/08/2022 04:00 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
16/08/2022 03:30 18oC (64.4oF) 67% CALM

Station Observations for the last 24 hours