ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Florina (Florina) Longitute (Lon): 21.43 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 619m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2022 09:00 28oC (82.4oF) 50% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 08:30 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 08:00 25oC (77.0oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
02/07/2022 07:30 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 07:00 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 06:30 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 06:00 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 05:30 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
02/07/2022 05:00 16oC (60.8oF) 100% CALM
02/07/2022 04:30 14oC (57.2oF) 100% CALM
02/07/2022 04:00 12oC (53.6oF) 100% CALM
02/07/2022 03:30 12oC (53.6oF) 100% CALM
02/07/2022 03:00 11oC (51.8oF) 100% CALM
02/07/2022 02:30 12oC (53.6oF) 100% CALM
02/07/2022 02:00 12oC (53.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours