ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kastoria (Kastoria) Longitute (Lon): 21.274 Latitute (Lat): 40.448 Altitute (Alt): 655m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 19:00 0oC (32.0oF) 59% CALM
01/02/2023 18:30 0oC (32.0oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
01/02/2023 18:00 2oC (35.6oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
01/02/2023 17:30 2oC (35.6oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
01/02/2023 17:00 4oC (39.2oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
01/02/2023 16:30 4oC (39.2oF) 41% VARIABLE 1b (1kt)
01/02/2023 16:00 4oC (39.2oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
01/02/2023 15:30 7oC (44.6oF) 33% VARIABLE 1b (3kt)
01/02/2023 15:00 8oC (46.4oF) 28%
NW (3100)
3b (7kt)
01/02/2023 14:00 8oC (46.4oF) 28%
NW (3100)
3b (8kt)
01/02/2023 13:00 8oC (46.4oF) 28%
WNW (3000)
2b (6kt)
01/02/2023 12:00 8oC (46.4oF) 28% CALM
01/02/2023 11:00 7oC (44.6oF) 28%
WNW (2900)
3b (7kt)
01/02/2023 10:00 5oC (41.0oF) 32%
NW (3100)
3b (7kt)
01/02/2023 09:00 3oC (37.4oF) 37%
NW (3100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours