ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kozani (Kozani) Longitute (Lon): 21.84 Latitute (Lat): 40.29 Altitute (Alt): 621m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/06/2022 13:20 30oC (86.0oF) 28%
E (0900)
2b (5kt)
29/06/2022 12:50 29oC (84.2oF) 30% VARIABLE 1b (2kt)
29/06/2022 12:20 29oC (84.2oF) 30%
S (1800)
2b (6kt)
29/06/2022 11:50 30oC (86.0oF) 28% CALM
29/06/2022 10:50 29oC (84.2oF) 30% CALM
29/06/2022 09:50 28oC (82.4oF) 31% CALM
29/06/2022 08:50 27oC (80.6oF) 38% CALM
29/06/2022 07:50 26oC (78.8oF) 35% CALM
29/06/2022 06:50 25oC (77.0oF) 49% CALM
29/06/2022 05:50 23oC (73.4oF) 64% CALM
29/06/2022 04:50 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
29/06/2022 04:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
29/06/2022 03:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
29/06/2022 03:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
29/06/2022 02:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours