ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Πώς υποβάλλω αίτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες;

Οι αιτήσεις, στις οποίες θα αναφέρονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που επιθυμείτε καθώς επίσης και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορούν να υποβληθούν στην ΕΜΥ με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω φάξ στον αριθμό 210-9649646
 2. Με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): sales@hnms.gr
 3. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
  Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
  Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών,
  Ελ. Βενιζέλου 14,
  Ελληνικό Τ.Κ. 167-77
 4. Αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ελ Βενιζέλου 14, Ελληνικό (Πώς θα έρθετε στην ΕΜΥ)

Υποδείγματα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Είναι σημαντικό στην αίτησή σας να συμπληρώνετε:

 1. Τον ΑΦΜ ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση στην περίπτωση που πληρώσατε μέσω e-παραβόλου.
 2. Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ώστε να διευκολύνετε την επικοινωνία μας μαζί σας.
 3. Τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα στοιχεία που ζητήσατε (e-mail, φαξ ή αν θα τα παραλάβετε αυτοπροσώπως)