ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΕΔΘΔ)

(Για χρήση στη διαδικασία χορήγησης άδειας απόπλου σκαφών από τις Λιμενικές Αρχές)

Είναι βραχυπρόθεσμες προγνώσεις (τρίωρης διάρκειας), εκδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες της ΕΜΥ και αναφέρονται σε "μικρές" διαδρομές της ακτοπλοΐας.

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποιητικά Καιρικών Συνθηκών Κλιματικά Δεδομένα Πρωτογενή Μετεωρολογικά Δεδομένα Προγνώσεις Καιρού Προϊόντα Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού ECMWF Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού COSMO-GR Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού SKIRON (ETA) Δημοσιεύματα - Χάρτες - Διαγράμματα Προϊόντα Μετεωρολογικών Δορυφόρων Προϊόντα για την Υποστήριξη των ΜΜΕ Έλεγχος, Ρύθμιση και Επισκευή Μετεωρολογικών Οργάνων Ειδικά Δελτία Θαλασσίων Διαδρομών Ελεύθερα Δεδομένα