ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Πώς θα παραλάβω τα προϊόντα που ζήτησα;

Μετά την καταβολή του αντιτίμου η ΕΜΥ θα σας αποστείλει τα προϊόντα που ζητήσατε σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίσατε στην αίτηση σας (φάξ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail ή ταχυδρομικά).

Εναλλακτικά μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως για την παραλαβή των δεδομένων. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε μαζί σας το διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ εάν δεν το έχετε αποστείλει νωρίτερα.