ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ECMWF

Η Ελλάδα είναι μέλος του ECMWF και έτσι η ΕΜΥ ακολουθεί την πολιτική του κέντρου όσον αφορά τα διαθέσιμα προϊόντα και την χρέωση τους. Αναλυτικούς καταλόγους των διαθέσιμων προϊόντων μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις:

  1. προϊόντα αρχείου
    http://www.ecmwf.int/products/data/archive/ECMWF_catalogue/index.html
  2. προϊόντα πραγματικού χρόνου
    http://www.ecmwf.int/products/catalogue/index.html

Πληροφορίες για το κόστος των προϊόντων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.ecmwf.int/products/catalogue/tariffs.html

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποιητικά Καιρικών Συνθηκών Κλιματικά Δεδομένα Πρωτογενή Μετεωρολογικά Δεδομένα Προγνώσεις Καιρού Προϊόντα Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού ECMWF Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού COSMO-GR Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού SKIRON (ETA) Δημοσιεύματα - Χάρτες - Διαγράμματα Προϊόντα Μετεωρολογικών Δορυφόρων Προϊόντα για την Υποστήριξη των ΜΜΕ Έλεγχος, Ρύθμιση και Επισκευή Μετεωρολογικών Οργάνων Ειδικά Δελτία Θαλασσίων Διαδρομών Ελεύθερα Δεδομένα