ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Προϊόντα και υπηρεσίες διαθέσιμα στο κοινό με καταβολή αντιτίμου:

 1. Πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών
 2. Κλιματικά Δεδομένα
 3. Πρωτογενή Μετεωρολογικά Δεδομένα
 4. Προγνώσεις Καιρού
 5. Προϊόντα αριθμητικού μοντέλου καιρού ECMWF
 6. Προϊόντα τοπικoύ αριθμητικού μοντέλου καιρού COSMO-GR
 7. Προϊόντα τοπικoύ αριθμητικού μοντέλου καιρού SKIRON (ETA)
 8. Δημοσιεύματα – χάρτες – διαγράμματα
 9. Προϊόντα μετεωρολογικών δορυφόρων
 10. Προϊόντα για την υποστήριξη των ΜΜΕ
 11. Έλεγχος, ρύθμιση και επισκευή Μετεωρολογικών Οργάνων
 12. Ειδικά Δελτία Θαλασσίων Διαδρομών

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποιητικά Καιρικών Συνθηκών Κλιματικά Δεδομένα Πρωτογενή Μετεωρολογικά Δεδομένα Προγνώσεις Καιρού Προϊόντα Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού ECMWF Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού COSMO-GR Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού SKIRON (ETA) Δημοσιεύματα - Χάρτες - Διαγράμματα Προϊόντα Μετεωρολογικών Δορυφόρων Προϊόντα για την Υποστήριξη των ΜΜΕ Έλεγχος, Ρύθμιση και Επισκευή Μετεωρολογικών Οργάνων Ειδικά Δελτία Θαλασσίων Διαδρομών Ελεύθερα Δεδομένα