ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

  1. Βροχομετρικό Δελτίο.
  2. Δεκαήμερο Αγρομετεωρολογικό Δελτίο.
  3. Μηνιαίο Κλιματολογικό Δελτίο.

ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1. Χάρτης επιφάνειας Ευρώπης–Ατλαντικού με παρατηρήσεις, ισοβαρείς καμπύλες και μέτωπα (4 το 24ωρο).
  2. Χάρτης επιφάνειας Ελλάδας–Όμορων χωρών με παρατηρήσεις, ισοβαρείς καμπύλες και μέτωπα (8 το 24ωρο).
  3. Χάρτης ανώτερης ατμόσφαιρας Ευρώπης–Ατλαντικού με παρατηρήσεις, ισοϋψείς-ισόθερμες καμπύλες και σε διάφορα επίπεδα (2 το 24ωρο).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Θερμοδυναμικό διάγραμμα με καταχωρημένα στοιχεία του TEMP (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).