ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2024 20:20 16oC (60.8oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
23/05/2024 19:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
23/05/2024 19:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
23/05/2024 18:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
23/05/2024 18:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
23/05/2024 17:50 19oC (66.2oF) 72% CALM
23/05/2024 17:20 20oC (68.0oF) 72% CALM
23/05/2024 16:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
23/05/2024 16:20 21oC (69.8oF) 68%
ENE (0600)
2b (4kt)
23/05/2024 15:50 21oC (69.8oF) 68%
NE (0400)
2b (4kt)
23/05/2024 15:20 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0300)
3b (7kt)
23/05/2024 14:50 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0300)
3b (7kt)
23/05/2024 14:20 22oC (71.6oF) 64%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/05/2024 13:50 21oC (69.8oF) 68%
NE (0500)
3b (7kt)
23/05/2024 13:20 23oC (73.4oF) 52%
SE (1300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours