Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ελ Βενιζέλου 14
Ελληνικό GR16777
Τηλ Κέντρο +30-210-9699101-3
Email:info@hnms.gr