Εικόνα Radar: 19.07.2019 16:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-19 16:45