Εικόνα Radar: 05.08.2022 13:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2022-08-07 11:00