Εικόνα Radar: 06.08.2022 06:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2022-08-08 06:00