ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTT 180700Z 1809/1818 36010KT 9999 FEW020 TEMPO 1811/1816 01012G22KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LGTT 190030Z AUTO VRB03KT //// // ////// 24/12 Q1010 RE//=