ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGBL 240200Z 2403/2412 28007KT 9999 FEW025 BECMG 2407/2409 10012KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGHI 240200Z 2403/2412 02015KT 9999 FEW025=