ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 130150Z 32001KT 9999 FEW030 SCT070 07/07 Q1004 RMK SCT180 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 130130Z 22010KT 6000 -RA SCT010 FEW015CB BKN026 08/07Q0979 TEMPO 3000 RA BKN008 SCT014CB=