ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 272020Z VRB03KT 9999 FEW015 BKN030 11/06 Q1016 RMK SCT100 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 272030Z 23013KT 9999 SCT015 BKN026 BKN046 09/07 Q1001TEMPO 21015G30KT 4000 SHRA BKN015TCU=