ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 281700Z 2818/2918 35012KT 9999 FEW020 TEMPO 2818/2906 35017G27KT PROB40 2818/2822 5000 RA FEW018TCU SCT020 BKN070 PROB30 TEMPO 2818/2820 4000 TSRA SCT014 FEW018CB BKN020 BKN070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 282030Z 16002KT CAVOK 09/03 Q1019 NOSIG=