ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 171700Z 1718/1818 24010KT 9999 FEW030 BECMG 1720/1722 VRB03KT BECMG 1803/1805 34012KT BECMG 1806/1808 36015G25KT BECMG 1815/1817 36010KT=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 171900Z 03004KT 9999 BKN022 04/03 Q1038 NOSIG=