ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 181920Z 01019KT 9999 TS FEW015 FEW018CB SCT025 BKN070 21/15 Q1015 RMK SCT180 CB SW 10KM CB N 15KM NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 181700Z 1818/1918 VRB05KT 9999 SCT020 BKN070 BECMG 1819/1821 02012G25KT TEMPO 1900/1912 03022G38KT PROB40 TEMPO 1818/1909 5000 RA FEW010 FEW018TCU BKN020 PROB30 TEMPO 1818/1906 4000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020 OVC070=