ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 121950Z 03006KT 9999 FEW025 25/10 Q1011 RMK FEW080 NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 121700Z 1218/1318 03012KT 9999 FEW020 TEMPO 1218/1306 VRB05KT PROB30 TEMPO 1310/1316 5000 SHRA FEW018TCU SCT030=