Εικόνα Radar: 05.08.2022 16:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2022-08-07 11:00