Εικόνα Radar: 06.08.2022 08:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2022-08-08 07:00