ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAD 190120Z 00000KT CAVOK 22/18 Q1009=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LGAT 190100Z AUTO VRB02KT //// // ////// 29/10 Q1009 RE//=