ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAD 040120Z 00000KT 9999 FEW025 15/14 Q1015=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 040130Z AUTO 02009KT CAVOK 16/07 Q1017 NOSIG=