ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAD 220920Z 31011KT 9999 SCT025 10/01 Q1016=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 220900Z 06004KT 9999 OVC019 05/02 Q1037 NOSIG=