ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGEL 050500Z 0506/0606 VRB05KT 9999 FEW018 SCT070 PROB40 TEMPO 0516/0603 5000 RA FEW018TCU BKN020 BKN070 PROB40 TEMPO 0516/0600 4000 TSRA FEW015 FEW018CB BKN020 BKN070=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 050530Z 24012KT 8000 -RA BKN018TCU BKN025 07/05 Q1003TEMPO 4000 RA BKN012TCU=