ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAV 081100Z 0812/0912 02022KT 9999 FEW018 BKN025 PROB40 TEMPO 0812/0818 5000 SNRA SCT010 BKN020 BKN070 PROB30 TEMPO 0812/0815 3000 SN SCT008 BKN020 OVC060=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

UUWW 081600Z 24006MPS CAVOK M04/M07 Q1036 R24/290045 NOSIG=