ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Πώς γίνεται η μελέτη και η πρόβλεψη του Διαστημικού Καιρού;
  Η μελέτη και η πρόβλεψη του Διαστημικού Καιρού πραγματοποιείται με την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από:
  • Δορυφόρους, όπως για παράδειγμα GOES, SDO, ACE, SOHO, Solar Orbiter.
  • Τηλεσκόπια, όπως για παράδειγμα Large Synoptic Survey Telescope - LSST, South African Large Telescope - SALT, Keck I and II Telescopes, Gran Telescopio Canarias - GTC, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - ALMA)
  • Επίγειους Μετρητές Νετρονίων του Παγκοσμίου Δικτύου σε τεχνολογία πραγματικού χρόνου
  • Υπόγειους μετρητές μιονίων.
 2. Τι είναι ο Μετρητής Νετρονίων;

  Ο μετρητής νετρονίων είναι ένα επίγειο σύστημα καταμέτρησης της νουκλεονικής συνιστώσας της κοσμικής ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται για τη μελέτη φαινομένων που συνδέονται με το Διαστημικό Καιρό.

 3. Τι είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Μετρητών Νετρονίων;

  Το Παγκόσμιο Δίκτυο Μετρητών Νετρονίων περιλαμβάνει μετρητές νετρονίων τοποθετημένους σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη και μήκη πάνω στη Γη. Καθώς κάθε ανιχνευτής δέχεται σωματίδια από ένα τμήμα της ουράνιας σφαίρας (γεγονός που οφείλεται στη μαγνητική δυσκαμψία του κάθε τόπου), το δίκτυο αυτό επιτρέπει την καταγραφή σωματιδίων από το σύνολο του ουράνιου θόλου, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα ενεργειών.

 4. Τι είναι η μαγνητική δυσκαμψία ενός τόπου;

  Είναι η δυσκολία με την οποία οι κοσμικές ακτίνες μπορούν να καταγραφούν σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Οι πολικοί σταθμοί έχουν μικρότερη δυσκαμψία (0 GV) από τους ισημερινούς (15 GV) καθώς το γεωμαγνητικό πεδίο αφήνει να περνούν ελεύθερα τα σωματίδια από τις πολικές περιοχές.