ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2018 17:50 6oC (42.8oF) 100%
S (1900)
2b (5kt)
18/11/2018 17:20 7oC (44.6oF) 93%
S (1900)
2b (4kt)
18/11/2018 16:50 7oC (44.6oF) 100%
SSW (2000)
2b (4kt)
18/11/2018 16:20 7oC (44.6oF) 100% CALM
18/11/2018 15:50 7oC (44.6oF) 100%
WSW (2400)
2b (4kt)
18/11/2018 15:20 7oC (44.6oF) 100% CALM
18/11/2018 14:50 7oC (44.6oF) 100%
SW (2300)
2b (4kt)
18/11/2018 14:20 7oC (44.6oF) 100%
SW (2200)
2b (4kt)
18/11/2018 13:50 8oC (46.4oF) 93%
SW (2300)
2b (4kt)
18/11/2018 13:20 8oC (46.4oF) 93%
SW (2300)
2b (4kt)
18/11/2018 12:50 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
18/11/2018 12:20 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
18/11/2018 11:50 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
18/11/2018 11:20 8oC (46.4oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
18/11/2018 10:50 8oC (46.4oF) 93%
W (2700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours