ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/05/2019 06:50 22oC (71.6oF) 52% CALM
25/05/2019 06:20 21oC (69.8oF) 59% CALM
25/05/2019 05:50 19oC (66.2oF) 67% CALM
25/05/2019 05:20 18oC (64.4oF) 72% CALM
25/05/2019 04:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
25/05/2019 04:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
25/05/2019 03:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
25/05/2019 03:20 10oC (50.0oF) 100% CALM
25/05/2019 02:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
25/05/2019 01:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
25/05/2019 00:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
24/05/2019 22:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
24/05/2019 21:50 15oC (59.0oF) 82% CALM
24/05/2019 20:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
24/05/2019 19:50 15oC (59.0oF) 82% CALM

Station Observations for the last 24 hours