ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 19:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/04/2020 18:50 8oC (46.4oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
03/04/2020 17:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/04/2020 17:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/04/2020 16:50 9oC (48.2oF) 93%
E (1000)
3b (8kt)
03/04/2020 16:20 9oC (48.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
03/04/2020 15:50 9oC (48.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
03/04/2020 15:20 9oC (48.2oF) 93%
E (1000)
3b (8kt)
03/04/2020 14:50 10oC (50.0oF) 87%
E (1000)
3b (7kt)
03/04/2020 14:20 10oC (50.0oF) 87%
E (0900)
3b (7kt)
03/04/2020 13:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0900)
2b (6kt)
03/04/2020 13:20 11oC (51.8oF) 76%
E (0800)
2b (5kt)
03/04/2020 12:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0900)
2b (6kt)
03/04/2020 12:20 12oC (53.6oF) 71%
E (0800)
3b (8kt)
03/04/2020 11:50 12oC (53.6oF) 66% CALM

Station Observations for the last 24 hours