ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 11:50 32oC (89.6oF) 32%
NE (0400)
2b (4kt)
19/07/2019 11:20 31oC (87.8oF) 34%
NE (0500)
2b (5kt)
19/07/2019 10:50 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0300)
2b (5kt)
19/07/2019 10:20 30oC (86.0oF) 34% VARIABLE 1b (3kt)
19/07/2019 09:50 30oC (86.0oF) 34%
ENE (0700)
2b (4kt)
19/07/2019 09:20 30oC (86.0oF) 34%
E (0900)
2b (4kt)
19/07/2019 08:50 30oC (86.0oF) 36%
E (0900)
2b (4kt)
19/07/2019 08:20 28oC (82.4oF) 44% CALM
19/07/2019 07:50 28oC (82.4oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
19/07/2019 07:20 27oC (80.6oF) 53% CALM
19/07/2019 06:50 26oC (78.8oF) 57% CALM
19/07/2019 06:20 25oC (77.0oF) 60% CALM
19/07/2019 05:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
19/07/2019 05:20 22oC (71.6oF) 72% CALM
19/07/2019 04:50 19oC (66.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours