ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/10/2023 22:50 13oC (55.4oF) 100% CALM
03/10/2023 21:50 13oC (55.4oF) 100% CALM
03/10/2023 20:50 14oC (57.2oF) 100% CALM
03/10/2023 19:50 14oC (57.2oF) 100% CALM
03/10/2023 18:50 15oC (59.0oF) 100% CALM
03/10/2023 17:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
03/10/2023 17:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
03/10/2023 16:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
03/10/2023 16:20 20oC (68.0oF) 67% CALM
03/10/2023 15:50 21oC (69.8oF) 63% CALM
03/10/2023 15:20 21oC (69.8oF) 63% CALM
03/10/2023 14:50 22oC (71.6oF) 59% CALM
03/10/2023 14:20 22oC (71.6oF) 59% CALM
03/10/2023 13:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2700)
2b (5kt)
03/10/2023 13:20 22oC (71.6oF) 64% CALM

Station Observations for the last 24 hours