ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/07/2020 16:50 29oC (84.2oF) 41%
ENE (0700)
4b (11kt)
11/07/2020 16:20 30oC (86.0oF) 36%
ENE (0700)
4b (12kt)
11/07/2020 15:50 30oC (86.0oF) 36%
E (0800)
4b (11kt)
11/07/2020 15:20 31oC (87.8oF) 34%
ENE (0700)
4b (11kt)
11/07/2020 14:50 31oC (87.8oF) 34%
E (0900)
4b (11kt)
11/07/2020 14:20 32oC (89.6oF) 32%
ESE (1100)
3b (7kt)
11/07/2020 13:50 32oC (89.6oF) 32%
E (0900)
3b (8kt)
11/07/2020 13:20 32oC (89.6oF) 32%
E (0800)
2b (6kt)
11/07/2020 12:50 32oC (89.6oF) 32%
E (0900)
2b (5kt)
11/07/2020 12:20 32oC (89.6oF) 32%
E (0900)
3b (8kt)
11/07/2020 11:50 32oC (89.6oF) 32%
E (0800)
2b (6kt)
11/07/2020 11:20 31oC (87.8oF) 37%
ESE (1100)
3b (7kt)
11/07/2020 10:50 31oC (87.8oF) 37%
E (1000)
2b (5kt)
11/07/2020 10:20 31oC (87.8oF) 37% CALM
11/07/2020 09:50 30oC (86.0oF) 39% CALM

Station Observations for the last 24 hours