ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2019 04:50 4oC (39.2oF) 93% CALM
23/01/2019 04:20 3oC (37.4oF) 100% CALM
23/01/2019 03:50 3oC (37.4oF) 100% CALM
23/01/2019 03:20 2oC (35.6oF) 100% CALM
23/01/2019 02:50 1oC (33.8oF) 100% CALM
23/01/2019 01:50 2oC (35.6oF) 100% CALM
23/01/2019 00:50 2oC (35.6oF) 100% CALM
22/01/2019 23:50 2oC (35.6oF) 100% CALM
22/01/2019 22:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
22/01/2019 21:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
22/01/2019 20:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
22/01/2019 19:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
22/01/2019 18:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
22/01/2019 17:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
22/01/2019 17:20 10oC (50.0oF) 93%
W (2600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours