ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/09/2020 14:20 23oC (73.4oF) 73% CALM
26/09/2020 13:50 23oC (73.4oF) 77%
SSW (2000)
2b (6kt)
26/09/2020 13:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
26/09/2020 12:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
26/09/2020 11:50 20oC (68.0oF) 88% CALM
26/09/2020 11:20 21oC (69.8oF) 77% CALM
26/09/2020 10:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
26/09/2020 10:20 18oC (64.4oF) 100%
N (3600)
2b (4kt)
26/09/2020 09:50 19oC (66.2oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
26/09/2020 09:20 19oC (66.2oF) 87%
NW (3100)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
26/09/2020 08:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
26/09/2020 08:20 19oC (66.2oF) 93% CALM
26/09/2020 07:50 19oC (66.2oF) 87% CALM
26/09/2020 07:20 19oC (66.2oF) 87% CALM
26/09/2020 06:50 18oC (64.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours