ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/03/2019 20:50 9oC (48.2oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
18/03/2019 19:50 10oC (50.0oF) 93%
E (1000)
2b (6kt)
18/03/2019 18:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
18/03/2019 17:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
18/03/2019 17:20 13oC (55.4oF) 76%
E (1000)
2b (6kt)
18/03/2019 16:50 15oC (59.0oF) 67%
E (0900)
2b (6kt)
18/03/2019 16:20 17oC (62.6oF) 67%
E (0900)
2b (6kt)
18/03/2019 15:50 18oC (64.4oF) 67%
E (1000)
3b (8kt)
18/03/2019 15:20 20oC (68.0oF) 55%
E (0900)
3b (9kt)
18/03/2019 14:50 21oC (69.8oF) 55%
E (1000)
3b (8kt)
18/03/2019 14:20 22oC (71.6oF) 49%
E (1000)
2b (5kt)
18/03/2019 13:50 23oC (73.4oF) 37%
E (0900)
3b (7kt)
18/03/2019 13:20 23oC (73.4oF) 28%
SSW (2000)
2b (4kt)
18/03/2019 12:50 23oC (73.4oF) 30% CALM
18/03/2019 12:20 23oC (73.4oF) 35% CALM

Station Observations for the last 24 hours