ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2021 14:50 18oC (64.4oF) 36%
WSW (2500)
4b (15kt)
19/04/2021 14:20 18oC (64.4oF) 41%
SW (2300)
2b (4kt)
19/04/2021 13:50 17oC (62.6oF) 44%
W (2800)
2b (5kt)
19/04/2021 13:20 17oC (62.6oF) 47%
NW (3200)
2b (5kt)
19/04/2021 12:50 15oC (59.0oF) 58%
NW (3200)
4b (11kt)
19/04/2021 12:20 15oC (59.0oF) 50%
SW (2200)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
19/04/2021 11:50 15oC (59.0oF) 54%
SW (2200)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
19/04/2021 11:20 17oC (62.6oF) 47%
SSW (2100)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
19/04/2021 10:50 19oC (66.2oF) 45%
SSW (2100)
3b (10kt)
19/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 55%
W (2600)
2b (4kt)
19/04/2021 09:50 18oC (64.4oF) 59% CALM
19/04/2021 09:20 16oC (60.8oF) 71% CALM
19/04/2021 08:50 15oC (59.0oF) 71% CALM
19/04/2021 08:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
19/04/2021 07:50 14oC (57.2oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours