ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:20 31oC (87.8oF) 28% CALM
17/09/2019 09:20 29oC (84.2oF) 34% CALM
17/09/2019 08:50 28oC (82.4oF) 38% CALM
17/09/2019 08:20 26oC (78.8oF) 41% CALM
17/09/2019 07:50 24oC (75.2oF) 46% CALM
17/09/2019 07:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
17/09/2019 06:50 21oC (69.8oF) 55% CALM
17/09/2019 06:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
17/09/2019 05:50 17oC (62.6oF) 67% CALM
17/09/2019 05:20 16oC (60.8oF) 71% CALM
17/09/2019 04:50 14oC (57.2oF) 71% CALM
17/09/2019 04:20 14oC (57.2oF) 76% CALM
17/09/2019 03:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
17/09/2019 03:20 14oC (57.2oF) 76% CALM
17/09/2019 02:50 14oC (57.2oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours