ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 11:20 7oC (44.6oF) 52%
N (3600)
2b (6kt)
20/01/2020 10:50 7oC (44.6oF) 52%
N (3600)
2b (6kt)
20/01/2020 10:20 6oC (42.8oF) 56%
N (0100)
3b (10kt)
20/01/2020 09:50 6oC (42.8oF) 56%
N (0100)
3b (10kt)
20/01/2020 09:20 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0200)
3b (8kt)
20/01/2020 08:50 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0200)
3b (8kt)
20/01/2020 08:20 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/01/2020 07:50 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/01/2020 07:20 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0200)
3b (9kt)
20/01/2020 06:50 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0200)
3b (9kt)
20/01/2020 06:20 6oC (42.8oF) 56%
NNE (0300)
4b (13kt)
20/01/2020 05:50 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0200)
4b (14kt)
20/01/2020 05:20 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0200)
4b (15kt)
20/01/2020 04:50 6oC (42.8oF) 60%
N (0100)
4b (12kt)
20/01/2020 04:20 6oC (42.8oF) 65%
NNE (0200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours