ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2021 11:20 1oC (33.8oF) 80%
N (0100)
3b (9kt)
16/01/2021 10:50 2oC (35.6oF) 69%
N (0100)
3b (9kt)
16/01/2021 10:20 2oC (35.6oF) 74%
N (3500)
2b (5kt)
16/01/2021 09:50 1oC (33.8oF) 86%
NNW (3400)
3b (7kt)
16/01/2021 09:20 1oC (33.8oF) 93%
NW (3200)
2b (4kt)
16/01/2021 08:50 1oC (33.8oF) 86%
NNW (3400)
2b (6kt)
16/01/2021 08:20 1oC (33.8oF) 86%
NW (3200)
3b (7kt)
16/01/2021 07:50 1oC (33.8oF) 86%
NW (3200)
3b (7kt)
16/01/2021 07:20 1oC (33.8oF) 86%
NW (3100)
2b (6kt)
16/01/2021 06:50 1oC (33.8oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
16/01/2021 06:20 1oC (33.8oF) 93% CALM
16/01/2021 05:50 0oC (32.0oF) 100% CALM
16/01/2021 05:20 0oC (32.0oF) 100% CALM
16/01/2021 04:50 0oC (32.0oF) 100% CALM
16/01/2021 04:20 0oC (32.0oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours