ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 14:20 35oC (95.0oF) 17%
ENE (0700)
2b (5kt)
09/08/2022 13:50 36oC (96.8oF) 15%
ENE (0700)
2b (5kt)
09/08/2022 13:20 36oC (96.8oF) 15%
NE (0500)
2b (5kt)
09/08/2022 12:50 36oC (96.8oF) 15%
NE (0500)
2b (5kt)
09/08/2022 12:20 35oC (95.0oF) 17%
ESE (1200)
2b (4kt)
09/08/2022 11:50 34oC (93.2oF) 18%
E (1000)
3b (8kt)
09/08/2022 11:20 34oC (93.2oF) 19%
ESE (1100)
4b (12kt)
09/08/2022 10:50 34oC (93.2oF) 17%
NNE (0200)
2b (6kt)
09/08/2022 10:20 35oC (95.0oF) 17%
N (0100)
3b (10kt)
09/08/2022 09:50 34oC (93.2oF) 17%
NNE (0300)
3b (8kt)
09/08/2022 09:20 34oC (93.2oF) 18%
NNE (0300)
3b (10kt)
09/08/2022 08:50 33oC (91.4oF) 20%
E (1000)
2b (5kt)
09/08/2022 08:20 33oC (91.4oF) 22% CALM
09/08/2022 07:50 32oC (89.6oF) 23%
NNE (0300)
2b (6kt)
09/08/2022 07:20 31oC (87.8oF) 30% CALM

Station Observations for the last 24 hours