ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2023 03:50 4oC (39.2oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
27/01/2023 03:20 4oC (39.2oF) 100%
SSW (2100)
2b (4kt)
27/01/2023 02:50 3oC (37.4oF) 100% CALM
27/01/2023 01:50 3oC (37.4oF) 100%
SE (1400)
2b (4kt)
27/01/2023 00:50 4oC (39.2oF) 100%
SSW (2000)
2b (5kt)
26/01/2023 22:50 5oC (41.0oF) 100%
WNW (2900)
2b (4kt)
26/01/2023 21:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
26/01/2023 20:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
26/01/2023 19:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
26/01/2023 18:50 5oC (41.0oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
26/01/2023 17:50 5oC (41.0oF) 100%
W (2700)
2b (5kt)
26/01/2023 17:20 5oC (41.0oF) 100%
W (2600)
2b (6kt)
26/01/2023 16:50 5oC (41.0oF) 100%
W (2800)
2b (6kt)
26/01/2023 16:20 5oC (41.0oF) 100%
W (2600)
2b (6kt)
26/01/2023 15:50 6oC (42.8oF) 100%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours