ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2018 14:20 33oC (91.4oF) 33%
E (1000)
3b (7kt)
20/07/2018 13:50 33oC (91.4oF) 33%
E (0900)
2b (5kt)
20/07/2018 13:20 33oC (91.4oF) 31% CALM
20/07/2018 12:50 33oC (91.4oF) 31%
N (0100)
2b (5kt)
20/07/2018 12:20 33oC (91.4oF) 35%
NW (3200)
2b (4kt)
20/07/2018 11:50 33oC (91.4oF) 35%
NE (0400)
2b (4kt)
20/07/2018 11:20 33oC (91.4oF) 33%
NE (0400)
2b (5kt)
20/07/2018 10:50 32oC (89.6oF) 35% CALM
20/07/2018 09:50 32oC (89.6oF) 37%
W (2600)
2b (4kt)
20/07/2018 09:20 31oC (87.8oF) 37%
WNW (2900)
2b (4kt)
20/07/2018 08:50 30oC (86.0oF) 39% CALM
20/07/2018 08:20 29oC (84.2oF) 41% CALM
20/07/2018 07:50 29oC (84.2oF) 41% CALM
20/07/2018 07:20 28oC (82.4oF) 44% CALM
20/07/2018 06:50 27oC (80.6oF) 47% CALM

Station Observations for the last 24 hours