ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2021 05:50 24oC (75.2oF) 43% CALM
20/09/2021 05:20 21oC (69.8oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
20/09/2021 04:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
20/09/2021 04:20 20oC (68.0oF) 48%
WNW (2900)
2b (5kt)
20/09/2021 03:50 19oC (66.2oF) 55%
WNW (2900)
2b (5kt)
20/09/2021 03:20 19oC (66.2oF) 59%
WSW (2500)
2b (5kt)
20/09/2021 02:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
20/09/2021 01:50 20oC (68.0oF) 55% CALM
20/09/2021 00:50 22oC (71.6oF) 49% CALM
19/09/2021 23:50 25oC (77.0oF) 38%
WNW (3000)
2b (5kt)
19/09/2021 22:50 26oC (78.8oF) 33%
NW (3200)
3b (8kt)
19/09/2021 19:50 28oC (82.4oF) 31%
W (2800)
3b (8kt)
19/09/2021 18:50 29oC (84.2oF) 28%
W (2700)
3b (10kt)
19/09/2021 17:50 29oC (84.2oF) 30%
W (2700)
3b (7kt)
19/09/2021 17:20 30oC (86.0oF) 26%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours