ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2018 19:50 18oC (64.4oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
23/05/2018 18:50 20oC (68.0oF) 82%
E (1000)
2b (5kt)
23/05/2018 17:50 21oC (69.8oF) 72%
ESE (1200)
2b (6kt)
23/05/2018 17:20 21oC (69.8oF) 72%
ESE (1100)
3b (7kt)
23/05/2018 16:50 21oC (69.8oF) 72%
E (1000)
3b (8kt)
23/05/2018 16:20 22oC (71.6oF) 64%
ESE (1100)
3b (8kt)
23/05/2018 15:50 22oC (71.6oF) 59%
ESE (1100)
3b (8kt)
23/05/2018 15:20 23oC (73.4oF) 56%
SSE (1500)
3b (9kt)
23/05/2018 14:50 24oC (75.2oF) 49%
ESE (1200)
3b (8kt)
23/05/2018 14:20 23oC (73.4oF) 56%
SE (1300)
3b (10kt)
23/05/2018 13:50 24oC (75.2oF) 56%
ESE (1100)
3b (10kt)
23/05/2018 13:20 23oC (73.4oF) 68%
ESE (1100)
3b (10kt)
23/05/2018 12:50 23oC (73.4oF) 68%
ESE (1100)
4b (12kt)
23/05/2018 12:20 23oC (73.4oF) 68%
E (1000)
4b (12kt)
23/05/2018 11:50 23oC (73.4oF) 68%
E (0900)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours