ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 02:50 12oC (53.6oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
15/11/2019 00:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2600)
2b (5kt)
14/11/2019 23:50 11oC (51.8oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
14/11/2019 22:50 11oC (51.8oF) 87%
WSW (2400)
2b (6kt)
14/11/2019 21:50 13oC (55.4oF) 81%
WNW (2900)
2b (4kt)
14/11/2019 20:50 12oC (53.6oF) 87%
SW (2300)
2b (5kt)
14/11/2019 19:50 13oC (55.4oF) 81%
WSW (2400)
2b (4kt)
14/11/2019 18:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
2b (5kt)
14/11/2019 17:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
2b (4kt)
14/11/2019 17:20 14oC (57.2oF) 93%
SW (2300)
2b (5kt)
14/11/2019 16:50 15oC (59.0oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
14/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
14/11/2019 15:50 16oC (60.8oF) 82%
SW (2200)
2b (4kt)
14/11/2019 15:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
14/11/2019 14:50 19oC (66.2oF) 77%
SE (1300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours