ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2019 05:50 5oC (41.0oF) 100%
W (2700)
2b (5kt)
23/01/2019 05:20 5oC (41.0oF) 93%
W (2800)
2b (6kt)
23/01/2019 04:50 5oC (41.0oF) 93% CALM
23/01/2019 04:20 5oC (41.0oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
23/01/2019 03:50 5oC (41.0oF) 100% CALM
23/01/2019 03:20 6oC (42.8oF) 93% CALM
23/01/2019 02:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
23/01/2019 01:50 5oC (41.0oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
23/01/2019 00:50 6oC (42.8oF) 93%
WNW (3000)
2b (6kt)
22/01/2019 23:50 5oC (41.0oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/01/2019 22:50 6oC (42.8oF) 93% CALM
22/01/2019 21:50 7oC (44.6oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
22/01/2019 20:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
3b (7kt)
22/01/2019 19:50 7oC (44.6oF) 93% CALM
22/01/2019 18:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2600)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours