ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 21:50 6oC (42.8oF) 93%
NW (3200)
2b (6kt)
27/01/2020 20:50 7oC (44.6oF) 93%
NW (3200)
2b (5kt)
27/01/2020 19:50 7oC (44.6oF) 93%
NNW (3300)
2b (6kt)
27/01/2020 18:50 6oC (42.8oF) 93%
SW (2200)
2b (4kt)
27/01/2020 17:50 7oC (44.6oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
27/01/2020 17:20 7oC (44.6oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
27/01/2020 16:50 7oC (44.6oF) 100%
NNW (3300)
2b (5kt)
27/01/2020 16:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
27/01/2020 15:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
27/01/2020 15:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/01/2020 14:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
27/01/2020 14:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
27/01/2020 13:50 13oC (55.4oF) 81%
ESE (1100)
2b (4kt)
27/01/2020 13:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/01/2020 12:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours