ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 20:50 9oC (48.2oF) 87%
S (1800)
1b (3kt)
03/04/2020 19:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/04/2020 18:50 9oC (48.2oF) 93%
SSE (1500)
2b (4kt)
03/04/2020 17:50 9oC (48.2oF) 93%
SE (1400)
2b (4kt)
03/04/2020 17:20 9oC (48.2oF) 93%
SE (1400)
2b (6kt)
03/04/2020 16:50 9oC (48.2oF) 93%
SE (1300)
2b (5kt)
03/04/2020 16:20 9oC (48.2oF) 93%
SE (1300)
3b (7kt)
03/04/2020 15:50 10oC (50.0oF) 87%
ESE (1200)
3b (8kt)
03/04/2020 15:20 10oC (50.0oF) 87%
SE (1300)
3b (9kt)
03/04/2020 14:50 10oC (50.0oF) 87%
ESE (1200)
3b (9kt)
03/04/2020 14:20 11oC (51.8oF) 81%
SE (1300)
3b (9kt)
03/04/2020 13:50 11oC (51.8oF) 81%
ESE (1200)
3b (8kt)
03/04/2020 13:20 11oC (51.8oF) 81%
ESE (1200)
3b (8kt)
03/04/2020 12:50 12oC (53.6oF) 71%
ESE (1200)
3b (9kt)
03/04/2020 12:20 12oC (53.6oF) 71%
ESE (1200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours