ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:50 29oC (84.2oF) 39%
E (0900)
3b (8kt)
17/09/2019 10:20 29oC (84.2oF) 39%
E (0900)
3b (8kt)
17/09/2019 09:50 28oC (82.4oF) 41%
E (0900)
3b (9kt)
17/09/2019 08:50 29oC (84.2oF) 36%
ESE (1200)
2b (6kt)
17/09/2019 08:20 28oC (82.4oF) 36%
ESE (1100)
2b (5kt)
17/09/2019 07:50 28oC (82.4oF) 34%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/09/2019 07:20 27oC (80.6oF) 36%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/09/2019 06:50 25oC (77.0oF) 43%
W (2700)
2b (4kt)
17/09/2019 06:20 24oC (75.2oF) 46%
W (2700)
2b (4kt)
17/09/2019 05:50 20oC (68.0oF) 59%
W (2600)
2b (4kt)
17/09/2019 05:20 18oC (64.4oF) 63%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/09/2019 04:50 16oC (60.8oF) 67% CALM
17/09/2019 04:20 16oC (60.8oF) 67%
W (2600)
2b (5kt)
17/09/2019 03:50 16oC (60.8oF) 67%
W (2600)
2b (5kt)
17/09/2019 03:20 16oC (60.8oF) 67%
WSW (2400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours