ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 13:20 34oC (93.2oF) 22%
ESE (1100)
3b (7kt)
09/08/2022 12:50 34oC (93.2oF) 22%
ESE (1100)
3b (7kt)
09/08/2022 12:20 34oC (93.2oF) 22%
ESE (1200)
3b (8kt)
09/08/2022 11:50 34oC (93.2oF) 22%
ESE (1100)
3b (10kt)
09/08/2022 11:20 33oC (91.4oF) 25%
ESE (1100)
3b (8kt)
09/08/2022 10:50 33oC (91.4oF) 25%
E (1000)
3b (8kt)
09/08/2022 10:20 33oC (91.4oF) 25%
ESE (1100)
3b (8kt)
09/08/2022 09:50 33oC (91.4oF) 25%
ESE (1100)
3b (9kt)
09/08/2022 09:20 33oC (91.4oF) 25%
E (0800)
3b (8kt)
09/08/2022 08:20 33oC (91.4oF) 25%
N (0100)
2b (6kt)
09/08/2022 07:50 32oC (89.6oF) 25%
NNE (0300)
3b (10kt)
09/08/2022 07:20 32oC (89.6oF) 28%
NNE (0200)
3b (9kt)
09/08/2022 06:50 32oC (89.6oF) 28%
N (3600)
2b (6kt)
09/08/2022 06:20 29oC (84.2oF) 36%
W (2600)
3b (7kt)
09/08/2022 05:50 28oC (82.4oF) 38%
WSW (2500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours