ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2021 12:20 15oC (59.0oF) 54%
SE (1300)
4b (12kt)
24/01/2021 11:50 15oC (59.0oF) 54%
SSE (1500)
3b (9kt)
24/01/2021 11:20 15oC (59.0oF) 54%
SSE (1600)
4b (11kt)
24/01/2021 10:50 14oC (57.2oF) 58%
E (1000)
3b (9kt)
24/01/2021 10:20 14oC (57.2oF) 58%
E (0900)
3b (8kt)
24/01/2021 09:50 15oC (59.0oF) 47%
E (0800)
3b (8kt)
24/01/2021 09:20 15oC (59.0oF) 44%
ESE (1200)
2b (4kt)
24/01/2021 08:50 14oC (57.2oF) 54%
SSE (1500)
2b (5kt)
24/01/2021 08:20 14oC (57.2oF) 54%
E (1000)
2b (4kt)
24/01/2021 07:50 12oC (53.6oF) 61%
ESE (1200)
2b (6kt)
24/01/2021 07:20 11oC (51.8oF) 61% CALM
24/01/2021 06:50 7oC (44.6oF) 81% CALM
24/01/2021 06:20 5oC (41.0oF) 80%
SW (2200)
2b (4kt)
24/01/2021 05:50 6oC (42.8oF) 75%
W (2700)
1b (3kt)
24/01/2021 05:20 6oC (42.8oF) 80%
WSW (2500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours