ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2018 14:20 32oC (89.6oF) 32%
ESE (1100)
3b (9kt)
20/07/2018 13:50 32oC (89.6oF) 32%
E (1000)
3b (9kt)
20/07/2018 13:20 33oC (91.4oF) 33%
E (0900)
3b (9kt)
20/07/2018 12:50 32oC (89.6oF) 35%
E (0800)
3b (9kt)
20/07/2018 12:20 32oC (89.6oF) 35%
E (1000)
3b (10kt)
20/07/2018 11:50 31oC (87.8oF) 37%
ESE (1200)
3b (9kt)
20/07/2018 11:20 31oC (87.8oF) 39%
E (1000)
3b (8kt)
20/07/2018 10:50 30oC (86.0oF) 42%
E (0900)
3b (9kt)
20/07/2018 10:20 31oC (87.8oF) 34%
E (0800)
3b (9kt)
20/07/2018 09:20 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
3b (7kt)
20/07/2018 08:50 31oC (87.8oF) 34%
WSW (2500)
3b (9kt)
20/07/2018 08:20 31oC (87.8oF) 34%
W (2700)
3b (8kt)
20/07/2018 07:50 31oC (87.8oF) 34%
NNW (3300)
2b (5kt)
20/07/2018 07:20 30oC (86.0oF) 39%
NNW (3400)
2b (6kt)
20/07/2018 06:50 29oC (84.2oF) 39%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours