ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2019 13:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
3b (8kt)
27/05/2019 13:20 23oC (73.4oF) 52%
ESE (1100)
2b (4kt)
27/05/2019 12:50 22oC (71.6oF) 59%
SSE (1600)
2b (4kt)
27/05/2019 12:20 22oC (71.6oF) 59%
SSE (1600)
3b (10kt)
27/05/2019 11:50 22oC (71.6oF) 68%
ESE (1200)
2b (6kt)
27/05/2019 11:20 21oC (69.8oF) 68% CALM
27/05/2019 10:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
27/05/2019 10:20 19oC (66.2oF) 77%
W (2800)
3b (10kt)
27/05/2019 09:50 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
3b (10kt)
27/05/2019 09:20 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
2b (6kt)
27/05/2019 08:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
27/05/2019 08:20 20oC (68.0oF) 77%
NNE (0200)
2b (4kt)
27/05/2019 07:50 21oC (69.8oF) 63%
NE (0500)
2b (4kt)
27/05/2019 07:20 21oC (69.8oF) 63% CALM
27/05/2019 06:50 22oC (71.6oF) 59%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours