ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.8 Latitute (Lat): 39.217 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2018 18:50 7oC (44.6oF) 87%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/11/2018 17:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 17:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 16:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 16:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (10kt)
18/11/2018 15:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (10kt)
18/11/2018 15:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 14:50 7oC (44.6oF) 93%
W (2800)
3b (8kt)
18/11/2018 14:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (10kt)
18/11/2018 13:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
3b (10kt)
18/11/2018 13:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2700)
4b (11kt)
18/11/2018 12:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2700)
4b (12kt)
18/11/2018 12:20 7oC (44.6oF) 93%
W (2700)
4b (12kt)
18/11/2018 11:50 7oC (44.6oF) 93%
W (2700)
4b (14kt)
18/11/2018 11:20 7oC (44.6oF) 93%
W (2700)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours