ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGTT 230100Z 2303/2312 35008G18KT 9999 FEW010 BKN025 PROB40 TEMPO 2303/2312 5000 SNRA SCT010 BKN020 OVC050 PROB30 TEMPO 2303/2312 4000 SN SCT010 BKN020 OVC050=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 230100Z 07005KT 9000 OVC011 04/03 Q1036 NOSIG=