Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.20 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ