ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/07/2020 17:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3200)
3b (9kt)
11/07/2020 16:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3200)
2b (6kt)
11/07/2020 16:20 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
3b (8kt)
11/07/2020 15:50 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
4b (11kt)
11/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
4b (12kt)
11/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
4b (13kt)
11/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
4b (15kt)
11/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
4b (16kt)
11/07/2020 13:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
5b (17kt)
11/07/2020 12:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
5b (17kt)
11/07/2020 12:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
5b (17kt)
11/07/2020 11:50 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3300)
4b (16kt)
11/07/2020 11:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3200)
4b (16kt)
11/07/2020 10:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3200)
4b (16kt)
11/07/2020 10:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3200)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours