ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/09/2021 15:50 24oC (75.2oF) 83%
NW (3200)
4b (11kt)
26/09/2021 15:20 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (10kt)
26/09/2021 14:50 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (10kt)
26/09/2021 14:20 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (10kt)
26/09/2021 13:50 26oC (78.8oF) 78%
NW (3200)
4b (11kt)
26/09/2021 13:20 26oC (78.8oF) 83%
NW (3100)
4b (11kt)
26/09/2021 12:50 26oC (78.8oF) 83%
NW (3200)
4b (11kt)
26/09/2021 12:20 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (10kt)
26/09/2021 11:50 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (10kt)
26/09/2021 11:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
26/09/2021 10:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
26/09/2021 10:20 26oC (78.8oF) 64%
WNW (3000)
3b (7kt)
26/09/2021 09:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
3b (10kt)
26/09/2021 09:20 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
3b (7kt)
26/09/2021 08:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours