ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 12:50 29oC (84.2oF) 57%
NW (3100)
5b (19kt)
09/08/2022 12:20 29oC (84.2oF) 57%
NW (3100)
5b (20kt)
09/08/2022 11:50 29oC (84.2oF) 57%
NW (3100)
5b (20kt)
09/08/2022 11:20 29oC (84.2oF) 57%
WNW (3000)
5b (19kt)
09/08/2022 10:50 30oC (86.0oF) 47%
WNW (3000)
5b (17kt)
09/08/2022 10:20 30oC (86.0oF) 47%
NW (3100)
4b (16kt)
09/08/2022 09:50 30oC (86.0oF) 57%
NW (3200)
4b (12kt)
09/08/2022 09:20 28oC (82.4oF) 69%
NW (3200)
4b (16kt)
09/08/2022 08:50 28oC (82.4oF) 69%
NW (3200)
4b (15kt)
09/08/2022 08:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
4b (13kt)
09/08/2022 07:50 29oC (84.2oF) 61%
WNW (3000)
4b (14kt)
09/08/2022 07:20 29oC (84.2oF) 54%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/08/2022 06:50 29oC (84.2oF) 54%
WNW (3000)
4b (15kt)
09/08/2022 06:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
5b (19kt)
09/08/2022 05:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours