ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 02:20 23oC (73.4oF) 73%
SSE (1600)
1b (3kt)
24/08/2019 01:50 23oC (73.4oF) 73%
SSE (1600)
1b (3kt)
24/08/2019 01:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
24/08/2019 00:50 23oC (73.4oF) 77%
W (2800)
3b (7kt)
24/08/2019 00:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
23/08/2019 23:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
23/08/2019 23:20 25oC (77.0oF) 73%
S (1800)
2b (4kt)
23/08/2019 22:50 25oC (77.0oF) 73%
SSE (1600)
2b (5kt)
23/08/2019 22:20 26oC (78.8oF) 69%
S (1700)
2b (4kt)
23/08/2019 21:50 26oC (78.8oF) 69%
S (1700)
2b (4kt)
23/08/2019 21:20 26oC (78.8oF) 69%
S (1700)
2b (4kt)
23/08/2019 20:50 26oC (78.8oF) 69%
S (1700)
2b (5kt)
23/08/2019 20:20 26oC (78.8oF) 69%
WNW (3000)
3b (10kt)
23/08/2019 19:50 26oC (78.8oF) 69%
WNW (2900)
5b (17kt)
23/08/2019 19:20 26oC (78.8oF) 69%
WNW (3000)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours