ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2018 06:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
25/09/2018 06:20 24oC (75.2oF) 68%
S (1700)
3b (8kt)
25/09/2018 05:50 23oC (73.4oF) 73%
S (1700)
2b (5kt)
25/09/2018 05:20 20oC (68.0oF) 72%
S (1700)
3b (8kt)
25/09/2018 04:50 20oC (68.0oF) 72%
S (1700)
3b (8kt)
25/09/2018 04:20 20oC (68.0oF) 72%
S (1700)
3b (7kt)
25/09/2018 03:50 20oC (68.0oF) 72%
S (1800)
2b (6kt)
25/09/2018 03:20 20oC (68.0oF) 77%
S (1700)
3b (9kt)
25/09/2018 02:50 20oC (68.0oF) 77%
S (1700)
3b (8kt)
25/09/2018 02:20 20oC (68.0oF) 77%
S (1800)
3b (7kt)
25/09/2018 01:50 19oC (66.2oF) 87%
S (1900)
3b (7kt)
25/09/2018 01:20 19oC (66.2oF) 87%
S (1700)
3b (10kt)
25/09/2018 00:50 19oC (66.2oF) 87%
S (1700)
2b (6kt)
25/09/2018 00:20 20oC (68.0oF) 82%
S (1800)
2b (6kt)
24/09/2018 23:50 20oC (68.0oF) 82%
S (1700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours