ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2021 11:50 16oC (60.8oF) 76%
WNW (2900)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
16/01/2021 11:20 15oC (59.0oF) 82%
NW (3200)
2b (6kt)
16/01/2021 10:50 15oC (59.0oF) 82%
NNW (3300)
2b (6kt)
16/01/2021 10:20 16oC (60.8oF) 76%
WNW (3000)
2b (4kt)
16/01/2021 09:50 16oC (60.8oF) 76%
WNW (3000)
3b (7kt)
16/01/2021 09:20 16oC (60.8oF) 71%
WSW (2400)
3b (8kt)
16/01/2021 08:50 16oC (60.8oF) 71%
SW (2200)
4b (11kt)
16/01/2021 08:20 14oC (57.2oF) 81%
W (2700)
3b (10kt)
16/01/2021 07:50 14oC (57.2oF) 81%
S (1900)
3b (9kt)
16/01/2021 07:20 13oC (55.4oF) 81%
SSE (1600)
4b (14kt)
16/01/2021 06:50 13oC (55.4oF) 81%
S (1700)
5b (17kt)
16/01/2021 06:20 12oC (53.6oF) 87%
S (1700)
5b (17kt)
16/01/2021 05:50 12oC (53.6oF) 87%
SSE (1600)
5b (18kt)
16/01/2021 05:20 10oC (50.0oF) 93%
S (1800)
2b (6kt)
16/01/2021 04:50 10oC (50.0oF) 93%
S (1800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours