ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 02:20 9oC (48.2oF) 93%
S (1700)
3b (7kt)
13/12/2019 01:50 9oC (48.2oF) 93%
S (1700)
3b (7kt)
13/12/2019 01:20 9oC (48.2oF) 93%
S (1700)
3b (7kt)
13/12/2019 00:50 9oC (48.2oF) 93%
S (1700)
3b (8kt)
13/12/2019 00:20 10oC (50.0oF) 87%
S (1800)
3b (8kt)
12/12/2019 23:50 11oC (51.8oF) 81%
S (1700)
3b (7kt)
12/12/2019 23:20 13oC (55.4oF) 76%
S (1800)
3b (7kt)
12/12/2019 22:50 12oC (53.6oF) 81%
S (1700)
2b (6kt)
12/12/2019 22:20 13oC (55.4oF) 76%
S (1800)
3b (7kt)
12/12/2019 21:50 13oC (55.4oF) 76%
S (1800)
3b (7kt)
12/12/2019 21:20 13oC (55.4oF) 76%
S (1900)
3b (7kt)
12/12/2019 20:50 13oC (55.4oF) 76%
S (1900)
3b (7kt)
12/12/2019 20:20 14oC (57.2oF) 71%
SSW (2000)
3b (8kt)
12/12/2019 19:50 14oC (57.2oF) 71%
SSW (2000)
3b (8kt)
12/12/2019 19:20 14oC (57.2oF) 71%
SW (2200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours