ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2021 15:50 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
5b (17kt)
19/04/2021 15:20 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
5b (17kt)
19/04/2021 14:50 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
5b (17kt)
19/04/2021 14:20 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
5b (17kt)
19/04/2021 13:50 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
5b (20kt)
19/04/2021 13:20 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
5b (21kt)
19/04/2021 12:50 18oC (64.4oF) 72%
WNW (3000)
4b (16kt)
19/04/2021 12:20 18oC (64.4oF) 72%
WNW (3000)
3b (9kt)
19/04/2021 11:50 18oC (64.4oF) 72%
NW (3100)
4b (16kt)
19/04/2021 11:20 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
4b (14kt)
19/04/2021 10:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
4b (15kt)
19/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
4b (11kt)
19/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
2b (6kt)
19/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 77%
NW (3200)
3b (7kt)
19/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 82%
NW (3200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours