ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2018 14:20 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
4b (11kt)
20/07/2018 13:50 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
3b (10kt)
20/07/2018 13:20 29oC (84.2oF) 61%
NW (3200)
4b (11kt)
20/07/2018 12:50 29oC (84.2oF) 61%
NW (3200)
3b (10kt)
20/07/2018 12:20 30oC (86.0oF) 54%
NNW (3300)
4b (12kt)
20/07/2018 11:50 30oC (86.0oF) 54%
NNW (3400)
4b (11kt)
20/07/2018 11:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
4b (12kt)
20/07/2018 10:50 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
4b (11kt)
20/07/2018 10:20 30oC (86.0oF) 65%
NNW (3300)
4b (11kt)
20/07/2018 09:50 30oC (86.0oF) 65%
NNW (3300)
4b (12kt)
20/07/2018 09:20 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
3b (10kt)
20/07/2018 08:50 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3400)
3b (8kt)
20/07/2018 08:20 29oC (84.2oF) 57%
NNW (3400)
3b (7kt)
20/07/2018 07:50 29oC (84.2oF) 57%
NW (3200)
2b (6kt)
20/07/2018 07:20 28oC (82.4oF) 73%
WNW (3000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours