ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/10/2023 23:50 21oC (69.8oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 23:20 21oC (69.8oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 22:50 21oC (69.8oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 22:20 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 21:50 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 21:20 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
3b (10kt)
03/10/2023 20:50 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
3b (10kt)
03/10/2023 20:20 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
3b (10kt)
03/10/2023 19:50 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 19:20 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 18:50 22oC (71.6oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
03/10/2023 18:20 22oC (71.6oF) 59%
NW (3200)
4b (12kt)
03/10/2023 17:50 22oC (71.6oF) 59%
NW (3200)
4b (13kt)
03/10/2023 17:20 21oC (69.8oF) 59%
NNW (3300)
4b (12kt)
03/10/2023 16:50 21oC (69.8oF) 59%
NW (3200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours