ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 23:20 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
15/10/2019 22:50 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
15/10/2019 22:20 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)
15/10/2019 21:50 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)
15/10/2019 21:20 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 20:50 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (6kt)
15/10/2019 20:20 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 19:50 21oC (69.8oF) 77%
NW (3100)
3b (7kt)
15/10/2019 19:20 21oC (69.8oF) 82%
WNW (3000)
3b (10kt)
15/10/2019 18:50 21oC (69.8oF) 82%
WNW (2900)
3b (8kt)
15/10/2019 18:20 21oC (69.8oF) 82%
WNW (2900)
3b (7kt)
15/10/2019 17:50 21oC (69.8oF) 82%
WNW (2900)
2b (5kt)
15/10/2019 17:20 22oC (71.6oF) 72%
WNW (2900)
3b (8kt)
15/10/2019 16:50 22oC (71.6oF) 72%
WNW (3000)
2b (6kt)
15/10/2019 16:20 22oC (71.6oF) 72%
NW (3100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours