ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2018 17:20 23oC (73.4oF) 93%
NW (3100)
3b (8kt)
21/05/2018 16:50 23oC (73.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2018 16:20 23oC (73.4oF) 93%
NW (3100)
2b (4kt)
21/05/2018 15:50 23oC (73.4oF) 93%
NW (3200)
2b (4kt)
21/05/2018 15:20 23oC (73.4oF) 93%
NW (3200)
2b (5kt)
21/05/2018 14:50 23oC (73.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2018 14:20 24oC (75.2oF) 88% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2018 13:50 24oC (75.2oF) 88%
NW (3200)
3b (7kt)
21/05/2018 13:20 24oC (75.2oF) 88%
WNW (3000)
3b (8kt)
21/05/2018 12:50 24oC (75.2oF) 88%
NW (3100)
2b (6kt)
21/05/2018 12:20 24oC (75.2oF) 94%
NNW (3400)
2b (6kt)
21/05/2018 11:50 24oC (75.2oF) 94%
NW (3200)
3b (9kt)
21/05/2018 11:20 25oC (77.0oF) 88%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/05/2018 10:50 25oC (77.0oF) 88%
N (3600)
2b (5kt)
21/05/2018 10:20 25oC (77.0oF) 88%
N (3600)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours