ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 20:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2600)
2b (6kt)
03/04/2020 20:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 19:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
03/04/2020 19:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
03/04/2020 18:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
03/04/2020 18:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
03/04/2020 17:50 15oC (59.0oF) 87%
ENE (0600)
2b (5kt)
03/04/2020 17:20 15oC (59.0oF) 82%
ENE (0600)
3b (8kt)
03/04/2020 16:50 15oC (59.0oF) 71%
ENE (0700)
4b (15kt)
03/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 71%
ENE (0700)
4b (15kt)
03/04/2020 15:50 15oC (59.0oF) 71%
ENE (0700)
4b (15kt)
03/04/2020 15:20 15oC (59.0oF) 71%
ENE (0700)
4b (15kt)
03/04/2020 14:50 15oC (59.0oF) 71%
ENE (0700)
4b (15kt)
03/04/2020 14:20 15oC (59.0oF) 76%
ENE (0700)
4b (15kt)
03/04/2020 13:50 15oC (59.0oF) 76%
ENE (0700)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours