ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 10:50 28oC (82.4oF) 61%
NW (3100)
4b (12kt)
19/06/2019 10:20 28oC (82.4oF) 65%
NW (3100)
4b (12kt)
19/06/2019 09:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (13kt)
19/06/2019 09:20 27oC (80.6oF) 64%
NW (3100)
4b (13kt)
19/06/2019 08:50 27oC (80.6oF) 64%
NW (3200)
4b (12kt)
19/06/2019 08:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)
19/06/2019 07:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
3b (10kt)
19/06/2019 07:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
3b (9kt)
19/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 73%
NW (3200)
3b (7kt)
19/06/2019 06:20 27oC (80.6oF) 69%
NNW (3300)
2b (4kt)
19/06/2019 05:50 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/06/2019 05:20 25oC (77.0oF) 64%
SSE (1600)
1b (3kt)
19/06/2019 04:50 25oC (77.0oF) 60%
S (1700)
1b (3kt)
19/06/2019 04:20 22oC (71.6oF) 72%
S (1700)
2b (4kt)
19/06/2019 03:50 22oC (71.6oF) 68%
S (1800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours