ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/09/2020 14:50 30oC (86.0oF) 47%
SSW (2000)
6b GUSTS 7b (22ktG33kt)
26/09/2020 14:20 33oC (91.4oF) 31%
SSE (1600)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
26/09/2020 13:50 33oC (91.4oF) 35%
SSE (1600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
26/09/2020 13:20 33oC (91.4oF) 31%
S (1700)
6b GUSTS 8b (27ktG38kt)
26/09/2020 12:50 33oC (91.4oF) 31%
S (1800)
7b GUSTS 9b (32ktG44kt)
26/09/2020 12:32 33oC (91.4oF) 29%
S (1900)
7b GUSTS 9b (32ktG42kt)
26/09/2020 12:20 33oC (91.4oF) 29%
SSW (2100)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
26/09/2020 11:50 33oC (91.4oF) 29%
SSW (2100)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
26/09/2020 11:20 34oC (93.2oF) 31%
SSW (2100)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
26/09/2020 10:50 34oC (93.2oF) 31%
S (1900)
6b (24kt)
26/09/2020 10:20 33oC (91.4oF) 29%
S (1700)
7b (28kt)
26/09/2020 09:50 33oC (91.4oF) 29%
SSE (1600)
4b (12kt)
26/09/2020 09:20 31oC (87.8oF) 39%
SSE (1600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
26/09/2020 08:50 31oC (87.8oF) 39%
SSE (1600)
5b (17kt)
26/09/2020 08:20 31oC (87.8oF) 39%
SSE (1600)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours