ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2018 04:20 9oC (48.2oF) 81%
SE (1300)
2b (4kt)
21/03/2018 03:50 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
2b (6kt)
21/03/2018 03:20 9oC (48.2oF) 81%
S (1900)
2b (5kt)
21/03/2018 02:50 9oC (48.2oF) 81%
SE (1400)
1b (3kt)
21/03/2018 02:20 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
2b (5kt)
21/03/2018 01:50 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
2b (5kt)
21/03/2018 01:20 9oC (48.2oF) 81%
S (1900)
2b (4kt)
21/03/2018 00:50 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
2b (4kt)
21/03/2018 00:20 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
2b (6kt)
20/03/2018 23:50 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
2b (4kt)
20/03/2018 23:20 11oC (51.8oF) 76%
S (1900)
2b (6kt)
20/03/2018 22:50 11oC (51.8oF) 76%
S (1900)
2b (6kt)
20/03/2018 22:20 10oC (50.0oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
20/03/2018 21:50 10oC (50.0oF) 87%
SSE (1600)
1b (3kt)
20/03/2018 21:20 10oC (50.0oF) 87%
S (1800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours