ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kythira (Kythira) Longitute (Lon): 23.015 Latitute (Lat): 36.275 Altitute (Alt): 314m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/09/2023 12:50 23oC (73.4oF) 68%
ENE (0600)
4b (12kt)
29/09/2023 11:50 23oC (73.4oF) 73%
ENE (0700)
4b (12kt)
29/09/2023 10:50 23oC (73.4oF) 73%
ENE (0600)
4b (13kt)
29/09/2023 09:50 23oC (73.4oF) 73%
ENE (0600)
4b (12kt)
28/09/2023 19:50 21oC (69.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (10kt)
28/09/2023 18:50 21oC (69.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (10kt)
28/09/2023 17:50 21oC (69.8oF) 88%
ENE (0600)
3b (9kt)
28/09/2023 16:50 21oC (69.8oF) 88%
ENE (0600)
3b (10kt)
28/09/2023 12:50 22oC (71.6oF) 82%
ENE (0600)
4b (12kt)
28/09/2023 11:50 22oC (71.6oF) 82%
ENE (0600)
4b (12kt)
28/09/2023 10:50 21oC (69.8oF) 88%
ENE (0600)
4b (12kt)
28/09/2023 09:50 21oC (69.8oF) 88%
ENE (0700)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours