ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kythira (Kythira) Longitute (Lon): 23.015 Latitute (Lat): 36.275 Altitute (Alt): 314m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2021 15:50 17oC (62.6oF) 77%
W (2700)
4b (15kt)
16/10/2021 14:50 17oC (62.6oF) 82%
W (2600)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
16/10/2021 13:50 18oC (64.4oF) 77%
W (2700)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
16/10/2021 12:50 19oC (66.2oF) 77%
W (2600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
16/10/2021 11:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2700)
4b (14kt)
16/10/2021 10:50 17oC (62.6oF) 82%
W (2700)
4b (12kt)
16/10/2021 09:50 18oC (64.4oF) 72%
W (2700)
4b (14kt)
15/10/2021 16:50 14oC (57.2oF) 93%
WSW (2500)
3b (10kt)
15/10/2021 15:50 15oC (59.0oF) 93%
WSW (2400)
4b (12kt)
15/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 100%
W (2700)
4b (16kt)
15/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 100%
W (2700)
4b (15kt)
15/10/2021 13:50 15oC (59.0oF) 100%
WSW (2400)
4b (14kt)
15/10/2021 11:50 17oC (62.6oF) 100%
WSW (2400)
5b (19kt)
15/10/2021 10:50 17oC (62.6oF) 82%
SSW (2100)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
15/10/2021 09:50 20oC (68.0oF) 72%
S (1700)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)

Station Observations for the last 24 hours