ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Desfina (Desfina) Longitute (Lon): 22.533 Latitute (Lat): 38.417 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2023 10:00 10oC (50.0oF) 49%
WSW (2500)
3b (7kt)
08/12/2023 09:30 9oC (48.2oF) 49%
W (2600)
2b (5kt)
08/12/2023 09:00 9oC (48.2oF) 49%
WNW (2900)
3b (7kt)
08/12/2023 08:30 8oC (46.4oF) 52%
W (2700)
2b (6kt)
08/12/2023 08:00 /// ///
NNW (3400)
4b (13kt)
08/12/2023 07:00 6oC (42.8oF) 60%
NNW (3400)
4b (14kt)
08/12/2023 06:30 6oC (42.8oF) 65%
NW (3200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
08/12/2023 06:00 6oC (42.8oF) 60%
NW (3100)
2b (5kt)
08/12/2023 05:30 6oC (42.8oF) 65%
NW (3200)
3b (7kt)
08/12/2023 05:00 6oC (42.8oF) 65%
NNW (3300)
3b (9kt)
08/12/2023 04:30 6oC (42.8oF) 70%
NNW (3400)
4b (11kt)
08/12/2023 04:00 7oC (44.6oF) 70%
NNW (3300)
2b (6kt)
08/12/2023 03:30 7oC (44.6oF) 75%
NW (3200)
2b (5kt)
08/12/2023 03:00 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2023 02:30 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours