ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lamia (Lamia) Longitute (Lon): 22.44 Latitute (Lat): 38.88 Altitute (Alt): 12m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/08/2022 12:00 25oC (77.0oF) 73% VARIABLE 1b (3kt)
25/08/2022 11:30 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
25/08/2022 11:00 24oC (75.2oF) 77%
W (2600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours