ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2023 10:20 10oC (50.0oF) 57%
WNW (3000)
4b (11kt)
08/12/2023 09:50 10oC (50.0oF) 57%
W (2800)
4b (11kt)
08/12/2023 09:20 10oC (50.0oF) 57%
WNW (2900)
4b (11kt)
08/12/2023 08:50 10oC (50.0oF) 61%
WNW (2900)
3b (9kt)
08/12/2023 08:20 9oC (48.2oF) 65%
W (2800)
3b (7kt)
08/12/2023 07:50 9oC (48.2oF) 61%
WNW (2900)
3b (10kt)
08/12/2023 07:20 9oC (48.2oF) 61%
WNW (3000)
3b (9kt)
08/12/2023 06:50 9oC (48.2oF) 61%
WNW (3000)
3b (10kt)
08/12/2023 06:20 9oC (48.2oF) 65%
WNW (2900)
4b (12kt)
08/12/2023 05:50 9oC (48.2oF) 65%
NW (3100)
4b (12kt)
08/12/2023 05:20 9oC (48.2oF) 70%
WNW (3000)
3b (8kt)
08/12/2023 04:50 9oC (48.2oF) 75%
WNW (3000)
3b (9kt)
08/12/2023 04:20 9oC (48.2oF) 75%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/12/2023 03:50 8oC (46.4oF) 81% CALM
08/12/2023 03:20 9oC (48.2oF) 75% CALM

Station Observations for the last 24 hours